WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381584


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Lista wkładaniowa LATO 2020

BREMEN 428 KM LOT NR 5 FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Buczkowski Andrzej PL 084 20 10503 A457597A0018.09.20 14:20:40
2Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0018.09.20 14:20:52
3Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0018.09.20 14:21:00
4Udo Hinz DV 01630 20 746 A426AA4B0018.09.20 14:21:06
5Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 471 A425B0B60018.09.20 14:21:13
6Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30018.09.20 14:21:20
7Listowski Zdzislaw PL 053 20 23316 A4573C1D0018.09.20 14:21:27
8Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90018.09.20 14:21:35
9Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430018.09.20 14:21:42
10Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560018.09.20 14:21:49
11SuperGolab PL 0362 20 5150 A426216D0018.09.20 14:22:43
12Otwinowski Jan PL 082 20 1511 374E03380018.09.20 14:22:51
13Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0018.09.20 14:22:57
14Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740018.09.20 14:23:03
15Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50018.09.20 14:23:11
16Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720018.09.20 14:23:19
17Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0018.09.20 14:23:30
18Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970018.09.20 14:23:37
19Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30018.09.20 14:23:44
20Mak Kacper PL 083 20 13915 3729A27D0018.09.20 14:23:52
21Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0018.09.20 14:24:53
22Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000018.09.20 14:25:01
23Volker Barth DV 09181 20 1303 374ED5500018.09.20 14:25:08
24Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0018.09.20 14:25:18
25Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0018.09.20 14:25:26
26Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590018.09.20 14:25:46
27Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40018.09.20 14:25:52
28Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0018.09.20 14:25:59
29Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060018.09.20 14:26:07
30Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0018.09.20 14:29:06
31Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0018.09.20 14:29:19
32Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0018.09.20 14:29:29
33Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090018.09.20 14:29:40
34Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0018.09.20 14:29:50
35Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220018.09.20 14:29:59
36Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500018.09.20 14:30:09
37Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0018.09.20 14:30:20
38Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00018.09.20 14:30:35
39Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0018.09.20 14:30:49
40Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0018.09.20 14:31:01
41Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390018.09.20 14:31:51
42Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0018.09.20 14:32:01
43Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20018.09.20 14:32:13
44Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860018.09.20 14:32:22
45Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90018.09.20 14:32:30
46Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110018.09.20 14:32:39
47Ronny Kunnemann DV 08104 20 850 37B4B5CF0018.09.20 14:32:48
48Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0018.09.20 14:32:56
49Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20018.09.20 14:33:05
50Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030018.09.20 14:33:15
51SuperGolab PL 0362 20 5149 A454D1040018.09.20 14:34:43
52Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560018.09.20 14:34:49
53Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0018.09.20 14:34:58
54Buczkowski Andrzej PL 084 20 10658 377F32580018.09.20 14:35:15
55Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310018.09.20 14:35:26
56Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0018.09.20 14:35:33
57Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0018.09.20 14:35:39
58Team Zagan PL 0369 20 753 376BC6700018.09.20 14:35:48
59Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150018.09.20 14:35:57
60Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700018.09.20 14:36:04
61Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2503 A45766F50018.09.20 14:41:19
62Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290018.09.20 14:41:26
63Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0018.09.20 14:41:33
64Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0018.09.20 14:41:41
65Berthold Gobel DV 09998 20 115 A45764600018.09.20 14:41:49
66Berthold Gobel DV 09998 20 104 A457556F0018.09.20 14:41:55
67Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40018.09.20 14:42:02
68Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0018.09.20 14:42:10
69Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30018.09.20 14:42:18
70Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0018.09.20 14:42:24
71Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80018.09.20 14:43:34
72Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910018.09.20 14:43:46
73Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120018.09.20 14:44:01
74Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0018.09.20 14:44:13
75Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80018.09.20 14:44:23
76Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80018.09.20 14:44:34
77Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12438 A4575A5B0018.09.20 14:44:42
78Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130018.09.20 14:44:56
79Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00018.09.20 14:45:08
80Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0018.09.20 14:45:26
81Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00018.09.20 14:51:11
82Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0018.09.20 14:51:22
83Zatylny Henryk PL 083 20 2568 373074F50018.09.20 14:51:32
84Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00018.09.20 14:51:42
85Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0018.09.20 14:51:50
86SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50018.09.20 14:52:04
87Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0018.09.20 14:52:13
88Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0018.09.20 14:52:21
89SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380018.09.20 14:52:28
90Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40018.09.20 14:52:40
91Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0018.09.20 14:53:36
92Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090018.09.20 14:53:45
93Team Zagan PL 0369 20 11036 A45761DC0018.09.20 14:53:55
94Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40018.09.20 14:54:05
95Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970018.09.20 14:54:14
96Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030018.09.20 14:54:23
97Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60018.09.20 14:54:32
98Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210018.09.20 14:54:41
99Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60018.09.20 14:54:50
100Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0018.09.20 14:54:58
101Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0018.09.20 14:56:03
102Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70018.09.20 14:56:14
103Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0018.09.20 14:56:18
104Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0018.09.20 14:56:25
105Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0018.09.20 14:56:32
106Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80018.09.20 14:56:39
107Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60018.09.20 14:56:46
108Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70018.09.20 14:56:53
109Ostrowski Juri DV 09639 20 464 A452DBDD0018.09.20 14:57:05
110Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50018.09.20 14:57:13
111Pielecha Slawomir PL 083 20 5247 A4573B870018.09.20 14:57:20
112Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00018.09.20 14:57:27
113Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0018.09.20 14:57:34
114Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 205 A4528C5F0018.09.20 14:58:46

GIFHORN 300 KM LOT NR 4 PÓŁFINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30011.09.20 17:18:27
2Razik Jaroslawa PL 0407 20 9168 A424187E0011.09.20 17:18:44
3Stuliglowa Maciej GB 20 82903 372ED4140011.09.20 17:20:21
4Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13536 A451D24D0011.09.20 17:22:16
5Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740011.09.20 17:22:34
6Bach Sebastian PL 083 20 1056 37304D810011.09.20 17:22:47
7Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80011.09.20 17:22:59
8Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0011.09.20 17:23:12
9Nowak Tomasz PL 0474 20 2023 37B6CBEF0011.09.20 17:23:28
10Martyka Stanislaw PL 084 20 9631 377E86080011.09.20 17:23:46
11Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0011.09.20 17:24:06
12Udo Hinz DV 01630 20 731 A422740E0011.09.20 17:24:25
13Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90011.09.20 17:24:40
14Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560011.09.20 17:24:55
15Kuzminska Dorota PL 082 20 4145 3787F3630011.09.20 17:25:16
16Bar Andrzej PL 0453 20 3547 A420B5B10011.09.20 17:29:22
17Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0011.09.20 17:29:41
18SuperGolab PL 0362 20 5150 A426216D0011.09.20 17:29:57
19Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0011.09.20 17:30:08
20Gostynski Robert PL 0437 20 8286 A4217BE50011.09.20 17:30:22
21Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430011.09.20 17:30:34
22Przyjaciele Golebi PL 053 20 23004 374D7F680011.09.20 17:30:47
23Gostynski Robert PL 0480 20 93 A425A4490011.09.20 17:30:58
24Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0011.09.20 17:31:07
25Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090011.09.20 17:31:19
26Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60011.09.20 17:31:32
27Bak Waldemar PL 0370 20 345 A457685D0011.09.20 17:31:43
28Wdowiak Jan PL 0453 20 10386 A457657E0011.09.20 17:32:02
29Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0011.09.20 17:32:30
30Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0011.09.20 17:32:55
31Slabik Jadwiga PL 0218 20 7739 37B6C27B0011.09.20 17:40:13
32Endriu PL 096 20 4755 377BB6630011.09.20 17:40:30
33Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720011.09.20 17:40:43
34Mak Kacper PL 083 20 13915 3729A27D0011.09.20 17:40:54
35Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0011.09.20 17:41:07
36Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13522 377211980011.09.20 17:41:19
37Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0011.09.20 17:41:28
38Wachnik Bartosz PL 084 20 11006 374FFEC40011.09.20 17:41:41
39Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560011.09.20 17:41:53
40Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0011.09.20 17:42:03
41Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970011.09.20 17:42:22
42Buczkowski Andrzej PL 084 20 10503 A457597A0011.09.20 17:42:43
43Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0011.09.20 17:42:58
44Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40011.09.20 17:43:14
45Boguslawski-MielczarPL 082 20 8958 A4576F920011.09.20 17:44:46
46Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590011.09.20 17:50:38
47Przyjaciele Golebi PL 053 20 23028 A424B1980011.09.20 17:50:50
48Borowski Arkadiusz PL 083 20 5858 A4542EE20011.09.20 17:50:57
49Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50011.09.20 17:51:02
50Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060011.09.20 17:51:08
51Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30011.09.20 17:51:15
52Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0011.09.20 17:51:20
53Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220011.09.20 17:51:26
54Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680011.09.20 17:51:33
55SuperGolab PL 0362 20 5149 A454D1040011.09.20 17:51:39
56Nowak Tomasz PL 0474 20 2021 A457683F0011.09.20 17:51:48
57Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00011.09.20 17:51:53
58Gawel Leslaw PL 0453 20 2047 A45760910011.09.20 17:51:59
59Kuzminska Dorota PL 082 20 4155 372C430D0011.09.20 17:52:07
60Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000011.09.20 17:52:13
61Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60011.09.20 17:54:20
62Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0011.09.20 17:54:29
63Zatylny Henryk PL 083 20 2569 A45761270011.09.20 17:54:35
64Dietmar Wilke DV 09181 20 1252 374F8A600011.09.20 17:54:41
65Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0011.09.20 17:54:49
66Buczkowski Andrzej PL 084 20 10658 A4523FC50011.09.20 17:54:54
67Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4091 A457469B0011.09.20 17:55:00
68Buczkowski Andrzej PL 084 20 10502 A4575AA60011.09.20 17:55:08
69Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10997 A424FAB70011.09.20 17:55:13
70Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860011.09.20 17:55:18
71Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20011.09.20 17:55:26
72Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60011.09.20 17:55:32
73Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0011.09.20 17:55:38
74Dzbik Adam PL 0349 20 7321 A45757C70011.09.20 17:55:45
75Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 977 B22070F10011.09.20 17:55:50
76Czupryniak Tomasz PL 082 20 9405 A45731900011.09.20 17:57:30
77Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80011.09.20 17:57:42
78Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0011.09.20 17:57:58
79Kosmala Tadeusz PL 013 20 12137 A4573C680011.09.20 17:58:08
80Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090011.09.20 17:58:17
81Plandowski-LubowickiPL 084 20 4606 37B0BFC50011.09.20 17:58:23
82Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00011.09.20 17:58:30
83Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0011.09.20 17:58:40
84Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40011.09.20 17:58:46
85Gawel Leslaw PL 0453 20 2050 A423BD4F0011.09.20 17:58:53
86Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970011.09.20 17:59:00
87Konieczny Roman PL 083 20 12005 376923E50011.09.20 17:59:07
88Dzbik Adam PL 0349 20 7320 A4574DC10011.09.20 17:59:14
89Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12434 A457658D0011.09.20 17:59:21
90Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500011.09.20 17:59:28
91Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0011.09.20 18:01:53
92Piekarski Jozef PL 084 20 8011 A45752080011.09.20 18:02:05
93Berthold Gobel DV 09998 20 104 A457556F0011.09.20 18:02:11
94Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40011.09.20 18:02:16
95Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0011.09.20 18:02:23
96Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 201 A4574A5B0011.09.20 18:02:28
97Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70011.09.20 18:02:33
98Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210011.09.20 18:02:38
99Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12441 372C6B300011.09.20 18:02:44
100Lothar Strube DV 09639 20 17 A453F1670011.09.20 18:02:51
101Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110011.09.20 18:02:57
102Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910011.09.20 18:03:06
103Buczkowski Andrzej PL 084 20 10641 A4574D490011.09.20 18:03:16
104Guzowski Waldemar PL 0453 20 4018 A457394D0011.09.20 18:03:22
105Ronny Kunnemann DV 08104 20 870 A45731630011.09.20 18:03:27
106Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10912 374E42510011.09.20 18:08:48
107Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150011.09.20 18:11:36
108Nowak Grzegorz PL 0453 20 12513 A457588A0011.09.20 18:11:44
109Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0011.09.20 18:11:50
110Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0011.09.20 18:11:55
111Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0011.09.20 18:12:02
112Kosia PL 083 20 13315 A45751900011.09.20 18:12:08
113Buczkowski Andrzej PL 084 20 10543 A45763430011.09.20 18:12:13
114Garncarz Marian PL 084 20 6907 37B66EA30011.09.20 18:12:18
115Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80011.09.20 18:12:23
116Kosmala Tadeusz PL 053 20 23701 A45763AD0011.09.20 18:12:29
117Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40011.09.20 18:12:33
118Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9290 A457600A0011.09.20 18:12:38
119Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90011.09.20 18:12:46
120Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0011.09.20 18:12:54
121Garncarz Marian PL 084 20 6917 3799A5A80011.09.20 18:14:27
122Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290011.09.20 18:14:32
123Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30011.09.20 18:14:39
124Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0011.09.20 18:14:47
125Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0011.09.20 18:14:52
126Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4144 A45761AF0011.09.20 18:14:58
127Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70011.09.20 18:15:03
128Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50011.09.20 18:15:11
129Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390011.09.20 18:15:19
130Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0011.09.20 18:15:26
131Kopaczynski Edward PL 0362 20 4122 374DDB8A0011.09.20 18:15:33
132Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20011.09.20 18:15:40
133Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0011.09.20 18:15:49
134Poslowski Piotr PL 0218 20 8925 A457386C0011.09.20 18:15:58
135Lesniewski Jacek PL 0367 20 11242 A452DFE80011.09.20 18:16:04
136Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0011.09.20 18:17:11
137Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0011.09.20 18:17:17
138Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5858 372DC96E0011.09.20 18:17:23
139Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0011.09.20 18:17:28
140Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030011.09.20 18:17:33
141Nieciag Jacek PL 017 20 4364 A45746E60011.09.20 18:17:37
142Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310011.09.20 18:17:42
143Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8373 A4575C860011.09.20 18:17:47
144Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00011.09.20 18:17:54
145Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0011.09.20 18:18:00
146Plandowski-LubowickiPL 084 20 4604 A457659C0011.09.20 18:18:05
147Dudka Jerzy PL 0453 20 2381 A42266FF0011.09.20 18:18:12
148Kosia PL 0218 20 7760 A45176030011.09.20 18:18:18
149Stube Bernhard DV 09823 20 219 A4574DA30011.09.20 18:18:24
150Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0011.09.20 18:18:31
151Ostrowski Juri DV 09639 20 465 A4234BFC0011.09.20 18:19:56
152Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700011.09.20 18:20:01
153SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380011.09.20 18:20:06
154Team Zagan PL 0369 20 11027 A45765E70011.09.20 18:20:11
155Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00011.09.20 18:20:19
156Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 963 A4573AB50011.09.20 18:20:27
157Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0011.09.20 18:20:35
158Zatylny Henryk PL 083 20 2577 A45756220011.09.20 18:20:43
159Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5989 A4573EB10011.09.20 18:20:50
160Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 932 377476910011.09.20 18:20:56
161Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0011.09.20 18:21:02
162Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8362 A4576D490011.09.20 18:21:14
163Kosmala Tadeusz PL 013 20 12140 A452E09C0011.09.20 18:21:22
164Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4056 A4523D9A0011.09.20 18:21:32
165Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0011.09.20 18:21:41
166Zatylny Henryk PL 083 20 2575 3,74E+0611.09.20 18:22:55
167Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0011.09.20 18:23:01
168Eckhard Ullrich DV 09639 20 588 A457485D0011.09.20 18:23:06
169SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50011.09.20 18:23:10
170Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9590 A42763EB0011.09.20 18:23:17
171Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0011.09.20 18:23:21
172Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4009 A45746AA0011.09.20 18:23:30
173Berthold Gobel DV 09998 20 114 A4576E930011.09.20 18:23:34
174Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80011.09.20 18:23:43
175Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120011.09.20 18:23:49
176Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00011.09.20 18:23:58
177Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130011.09.20 18:24:07
178Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0011.09.20 18:24:13
179Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 202 37772ED80011.09.20 18:24:23
180Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030011.09.20 18:24:30

STENDAL 205 KM LOT NR 3

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Iwanski Tomasz PL 053 20 23037 A42829700005.09.20 15:45:46
2Andreas Mahlow DV 09639 20 766 A4540FBE0005.09.20 15:46:03
3Stuliglowa Maciej GB 20 82903 372ED4140005.09.20 15:46:14
4Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000005.09.20 15:46:23
5Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0005.09.20 15:46:33
6Wdowiak Jan PL 0453 20 10389 A4541C100005.09.20 15:46:44
7Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 343 372C8B150005.09.20 15:46:52
8Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60005.09.20 15:47:02
9Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0005.09.20 15:47:12
10Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10376 A45184590005.09.20 15:47:21
11Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 828 A426A29D0005.09.20 15:47:30
12Boguslawski-MielczarPL 082 20 8944 37857C890005.09.20 15:47:39
13Musial Adam PL 053 20 23062 A42602770005.09.20 15:47:53
14Udo Hinz DV 01630 20 731 A422740E0005.09.20 15:48:03
15Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13522 377211980005.09.20 15:48:12
16Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10373 A4538E550005.09.20 15:48:22
17Gostynski Robert PL 0480 20 2597 37B1DD050005.09.20 15:49:15
18Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740005.09.20 15:49:24
19Udo Hinz DV 01630 20 743 A422961A0005.09.20 15:49:34
20Kuzminska Dorota PL 082 20 4145 3787F3630005.09.20 15:49:41
21Orczyk Grzegorz PL 053 20 23013 A420D19E0005.09.20 15:49:55
22Listowski Zdzislaw PL 053 20 23311 A45265CE0005.09.20 15:50:04
23Razik Jaroslawa PL 0407 20 9168 A424187E0005.09.20 15:50:14
24Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0005.09.20 15:50:28
25Gostynski Robert PL 0480 20 2589 372CBA970005.09.20 15:50:38
26Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970005.09.20 15:50:47
27Piekarski Jozef PL 084 20 8015 3749C7090005.09.20 15:50:59
28Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30005.09.20 15:51:09
29Peters Karl Werner DV 09639 20 79 37819F660005.09.20 15:51:17
30Dudka Jerzy PL 0453 20 2379 372C0FFC0005.09.20 15:51:31
31Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560005.09.20 15:51:41
32Udo Hinz DV 01630 20 746 A426AA4B0005.09.20 15:51:51
33Razik Jaroslawa PL 0407 20 9177 374D33C90005.09.20 15:57:31
34Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10375 377CD1F00005.09.20 15:57:49
35Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 7076 3779F50D0005.09.20 15:57:59
36Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0005.09.20 15:58:11
37Walesa Mateusz PL 0250 20 10360 372B5AD00005.09.20 15:58:20
38SuperGolab PL 0362 20 5150 A426216D0005.09.20 15:58:30
39Walesa Mateusz PL 0250 20 10369 A42483750005.09.20 15:58:37
40Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0005.09.20 15:58:45
41Razik Jaroslawa PL 0407 20 9163 372CE2690005.09.20 15:58:55
42Bak Waldemar PL 0370 20 345 A457685D0005.09.20 15:59:03
43Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0005.09.20 15:59:13
44Bar Andrzej PL 0453 20 3547 A420B5B10005.09.20 15:59:21
45Razik Jaroslawa PL 0407 20 9175 A4524E540005.09.20 15:59:29
46Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90005.09.20 15:59:37
47Tkaczuk Dariusz PL 0421 20 9976 A421FE380005.09.20 15:59:48
48Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80005.09.20 15:59:57
49Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10365 B2207C930005.09.20 16:12:08
50Kuzminska Dorota PL 082 20 4155 372C430D0005.09.20 16:12:20
51Nowak Grzegorz PL 053 20 23057 3744591A0005.09.20 16:12:31
52Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50005.09.20 16:12:41
53Endriu PL 096 20 4755 377BB6630005.09.20 16:12:50
54Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0005.09.20 16:13:02
55Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9319 372930960005.09.20 16:13:14
56Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13536 A451D24D0005.09.20 16:13:24
57Gorwa Marcin PL 0474 20 3488 3730F2850005.09.20 16:13:33
58Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0005.09.20 16:13:42
59Zachodni Wiatr PL 0285 20 4850 374F5F680005.09.20 16:13:50
60Michalak - Malek PL 0453 20 2788 A424FF850005.09.20 16:14:01
61Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0005.09.20 16:14:09
62Erhard Fischer DV 09639 20 149 B26070700005.09.20 16:14:20
63Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220005.09.20 16:14:30
64Gawel Leslaw PL 0453 20 2047 A45760910005.09.20 16:14:41
65Wdowiak Jan DV 09823 20 318 377868280005.09.20 16:15:29
66Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40005.09.20 16:15:37
67Bach Sebastian PL 083 20 1056 A4518D510005.09.20 16:15:56
68Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680005.09.20 16:16:08
69Nowak Tomasz PL 0474 20 2023 37B6CBEF0005.09.20 16:16:20
70Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0005.09.20 16:16:33
71Wachnik Bartosz PL 084 20 11006 374FFEC40005.09.20 16:16:45
72Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0005.09.20 16:16:54
73Andrzejewski Marek PL 084 20 9802 A457648E0005.09.20 16:17:03
74Kuzminska Dorota PL 082 20 4166 379FC88C0005.09.20 16:17:12
75Matula Kazimierz PL 0453 20 2950 3711F19A0005.09.20 16:17:22
76Borowski Arkadiusz PL 083 20 5858 A4542EE20005.09.20 16:17:31
77Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0005.09.20 16:17:41
78Michalak - Malek PL 0453 20 2794 A426D9750005.09.20 16:17:50
79Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0005.09.20 16:18:00
80Gostynski Robert PL 0480 20 98 A422C2430005.09.20 16:18:10
81Buczkowski Andrzej PL 084 20 10531 A45757A90005.09.20 16:34:02
82Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0005.09.20 16:34:13
83Tomczyk G + R PL 0489 20 2908 A45766310005.09.20 16:34:25
84Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10997 A424FAB70005.09.20 16:34:34
85Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30005.09.20 16:34:43
86Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590005.09.20 16:34:52
87Wdowiak Jan DV 09639 20 581 A45757210005.09.20 16:35:00
88Garncarz Marian PL 084 20 6917 3799A5A80005.09.20 16:35:06
89Stube Bernhard DV 09823 20 226 A45732530005.09.20 16:35:13
90Udo Hinz DV 01630 20 741 377AC0A80005.09.20 16:35:20
91Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060005.09.20 16:35:28
92Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10913 A45600E10005.09.20 16:35:36
93Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00005.09.20 16:35:46
94Piekarski Jozef PL 084 20 8011 A45752080005.09.20 16:35:55
95Buczkowski Andrzej PL 083 20 6323 B2206EC50005.09.20 16:36:03
96Martyka Stanislaw PL 084 20 9631 377E86080005.09.20 16:36:10
97Team Federfu Bchen DV 01629 20 648 374E24AB0005.09.20 16:37:31
98Stube Dagmar DV 09823 20 211 374E7B040005.09.20 16:37:38
99Dudka Jerzy PL 0453 20 2369 A45730640005.09.20 16:37:46
100Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70005.09.20 16:37:55
101Wijata Dariusz PL 0218 20 8425 37201B980005.09.20 16:38:03
102Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0005.09.20 16:38:15
103Tomczyk G + R PL 0489 20 2907 A457479A0005.09.20 16:38:24
104Udo Hinz DV 09732 20 2278 A457629F0005.09.20 16:38:32
105Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0005.09.20 16:38:42
106Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4144 A45761AF0005.09.20 16:38:52
107Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560005.09.20 16:39:00
108Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 206 377B9DA90005.09.20 16:39:13
109Romankiewicz Jan PL 084 20 10770 A4575FDE0005.09.20 16:39:26
110Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0005.09.20 16:39:35
111Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0005.09.20 16:39:44
112Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720005.09.20 16:39:58
113Kosmala Tadeusz PL 053 20 23701 A45763AD0005.09.20 16:43:35
114Sadowska Anna PL 0440 20 6643 A4574B2D0005.09.20 16:43:41
115Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700005.09.20 16:43:47
116Ostrowski Juri DV 09639 20 485 3778EFC30005.09.20 16:43:56
117Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150005.09.20 16:44:02
118Kopaczynski Edward PL 0362 20 4122 374DDB8A0005.09.20 16:44:08
119Walesa Mateusz PL 0250 20 10353 379E39C80005.09.20 16:44:15
120Poslowski Piotr PL 0218 20 8925 A457386C0005.09.20 16:44:21
121Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10388 A4229ED10005.09.20 16:44:27
122Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0005.09.20 16:44:33
123Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290005.09.20 16:44:39
124Przyjaciele Golebi PL 053 20 23028 A424B1980005.09.20 16:44:46
125Gronostaj Marcin PL 085 20 7176 372F8BBC0005.09.20 16:44:53
126Gostynski Robert PL 0437 20 8286 A4217BE50005.09.20 16:44:59
127Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910005.09.20 16:45:06
128Zatylny Henryk PL 083 20 2568 373074F50005.09.20 16:45:13
129Gawel Leslaw PL 0453 20 2046 A45753160005.09.20 16:46:50
130Andreas Mahlow DV 09639 20 738 A4575AC40005.09.20 16:46:58
131Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12435 A4576F470005.09.20 16:47:05
132Zatylny Henryk PL 083 20 2572 375680C70005.09.20 16:47:13
133Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 977 B22070F10005.09.20 16:47:22
134Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30005.09.20 16:47:29
135Mak Kacper PL 083 20 13913 A4273F100005.09.20 16:47:37
136Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0005.09.20 16:47:45
137Zukowski Sylwester PL 0453 20 3748 37B27E340005.09.20 16:47:54
138Dietmar Wilke DV 09181 20 1252 374F8A600005.09.20 16:48:01
139Nowak Grzegorz PL 0453 20 12557 A4573B960005.09.20 16:48:09
140Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12442 37305CC60005.09.20 16:48:17
141Tomczyk G + R PL 0489 20 2909 A4203E1A0005.09.20 16:48:25
142Buczkowski Andrzej DV 09639 20 470 A422E1E80005.09.20 16:48:32
143Slabik Jadwiga PL 0218 20 7761 A454EDCA0005.09.20 16:48:39
144Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4009 A45746AA0005.09.20 16:48:46
145Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9290 A457600A0005.09.20 16:49:32
146Endriu PL 096 20 4760 A422AB250005.09.20 16:49:41
147Stube Bernhard DV 09823 20 219 A4574DA30005.09.20 16:49:51
148Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0005.09.20 16:49:57
149Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4056 A4523D9A0005.09.20 16:50:04
150Lothar Strube DV 09639 20 34 A450FB370005.09.20 16:50:12
151Konieczny Roman PL 083 20 12005 376923E50005.09.20 16:50:20
152Kosmala Tadeusz PL 013 20 12161 A45761810005.09.20 16:50:27
153Garncarz Marian PL 084 20 6943 A42676DA0005.09.20 16:50:37
154Przyjaciele Golebi PL 084 20 11003 377305D60005.09.20 16:50:43
155Lothar Strube DV 09639 20 12 A4575B4B0005.09.20 16:50:51
156Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 932 377476910005.09.20 16:50:57
157Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12434 A457658D0005.09.20 16:51:02
158Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090005.09.20 16:51:09
159Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130005.09.20 16:51:23
160Boguslawski-MielczarPL 082 20 8958 A4576F920005.09.20 16:51:30
161Ostrowski Juri DV 09639 20 496 374AF1BC0005.09.20 16:56:14
162Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390005.09.20 16:56:23
163Kosia PL 083 20 13315 A45751900005.09.20 16:56:28
164Dudka Jerzy PL 0453 20 2381 A42266FF0005.09.20 16:56:35
165Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0005.09.20 16:56:41
166Erhard Fischer DV 09639 20 174 A4503D460005.09.20 16:56:48
167Zatylny Henryk PL 083 20 2575 3,74E+0605.09.20 16:56:56
168Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90005.09.20 16:57:03
169Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860005.09.20 16:57:09
170Czupryniak Tomasz PL 082 20 9416 A45762CC0005.09.20 16:57:15
171Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090005.09.20 16:57:21
172Sulminski Marek PL 0214 20 9953 3769BDCD0005.09.20 16:57:27
173Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50005.09.20 16:57:34
174Guzowski Waldemar PL 0453 20 4018 A457394D0005.09.20 16:57:42
175Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 471 A425B0B60005.09.20 16:57:51
176Ostrowski Juri DV 09639 20 521 A45744060005.09.20 16:57:59
177Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80005.09.20 16:58:13
178Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40005.09.20 16:58:20
179Ronny Kunnemann DV 08104 20 850 37B4B5CF0005.09.20 16:58:27
180Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8373 A4575C860005.09.20 16:58:33
181Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80005.09.20 16:58:40
182Gronostaj Marcin PL 085 20 7185 A45735AB0005.09.20 16:58:47
183Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5851 379D1C360005.09.20 16:58:53
184Team Federfu Bchen DV 09181 20 1714 A45763070005.09.20 16:59:02
185Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0005.09.20 16:59:08
186Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 205 A4528C5F0005.09.20 16:59:15
187Kuzminska Dorota PL 082 20 4151 A45765F60005.09.20 16:59:21
188Team Zagan PL 0369 20 3082 A45759100005.09.20 16:59:32
189Puchala Jozef PL 084 20 10654 A4505C210005.09.20 16:59:39
190Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9310 376DCC180005.09.20 16:59:47
191Musial Adam PL 053 20 23061 A4575E1B0005.09.20 16:59:54
192Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030005.09.20 17:00:01
193Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430005.09.20 17:02:15
194Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0005.09.20 17:02:21
195Kosia PL 083 20 13609 372F62340005.09.20 17:02:28
196Nieciag Jacek PL 017 20 4364 A45746E60005.09.20 17:02:37
197Przyjaciele Golebi PL 053 20 23004 374D7F680005.09.20 17:02:46
198Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8508 372E53090005.09.20 17:02:53
199Berthold Gobel DV 09998 20 115 A45764600005.09.20 17:03:00
200Kosmala Tadeusz PL 053 20 23702 A4573DA30005.09.20 17:03:08
201Buczkowski Andrzej PL 084 20 10658 A4523FC50005.09.20 17:03:15
202Nowak Grzegorz PL 0453 20 12513 A457588A0005.09.20 17:03:21
203Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030005.09.20 17:03:28
204Andreas Mahlow DV 09639 20 717 3730E3870005.09.20 17:03:35
205Duszewski Krzysztof PL 084 20 5615 A45742BD0005.09.20 17:03:42
206Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0005.09.20 17:03:49
207Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5989 A4573EB10005.09.20 17:03:56
208Stuliglowa Maciej GB 20 82898 A4574F290005.09.20 17:04:04
209Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0005.09.20 17:05:15
210Duszewski Krzysztof PL 084 20 5649 A4573C950005.09.20 17:05:21
211Garncarz Marian PL 084 20 6907 37B66EA30005.09.20 17:05:27
212Kopaczynski Edward PL 0362 20 4136 A452F36C0005.09.20 17:05:33
213Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00005.09.20 17:05:39
214Dietmar Wilke DV 09181 20 1239 A424668E0005.09.20 17:05:46
215Duszewski Krzysztof PL 084 20 5617 A4500E940005.09.20 17:05:53
216Stuliglowa Maciej GB 20 82900 A42533E80005.09.20 17:06:00
217Dudka Jerzy PL 0453 20 2374 A45767300005.09.20 17:06:09
218Bach Sebastian PL 083 20 1076 37B3DBB10005.09.20 17:06:27
219Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00005.09.20 17:06:33
220Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0005.09.20 17:06:39
221Slabik Jadwiga PL 0218 20 7739 37B6C27B0005.09.20 17:06:45
222Team Zagan PL 0369 20 703 A452AA470005.09.20 17:06:51
223Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2526 A4575AD30005.09.20 17:06:57
224Buczkowski Andrzej PL 084 20 10673 A45762EA0005.09.20 17:07:03
225Sliz Julian PL 053 20 23059 374A21900005.09.20 17:07:10
226Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4011 37B25A9B0005.09.20 17:07:30
227Talacha Andrzej PL 0218 20 8209 A452A0C90005.09.20 17:07:36
228Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 963 A4573AB50005.09.20 17:07:43
229Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500005.09.20 17:07:52
230Nieciag Jacek PL 017 20 4365 A4573AE20005.09.20 17:07:57
231Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0005.09.20 17:08:03
232Udo Hinz DV 09732 20 2263 A4223CCC0005.09.20 17:08:09
233Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 209 372C62B40005.09.20 17:08:15
234Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8383 A4575FA10005.09.20 17:08:23
235Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 201 A4574A5B0005.09.20 17:08:29
236Lesniewski Jacek PL 0367 20 11242 A452DFE80005.09.20 17:08:36
237Cieply Boguslaw PL 0188 20 8892 A4573FDE0005.09.20 17:08:46
238Kosia PL 083 20 13303 A4576F740005.09.20 17:08:54
239Team Zagan PL 0369 20 782 A422EA0B0005.09.20 17:09:02
240SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380005.09.20 17:09:10
241Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0005.09.20 17:12:22
242Kosmala Tadeusz PL 013 20 12137 A4573C680005.09.20 17:12:28
243Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 202 37772ED80005.09.20 17:12:35
244Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40005.09.20 17:12:43
245Lothar Strube DV 09639 20 21 A45132BC0005.09.20 17:12:49
246Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4043 A45758F30005.09.20 17:12:54
247Nowak Tomasz PL 0474 20 2021 A457683F0005.09.20 17:13:00
248Kosmala Tadeusz PL 013 20 12141 A4575BF00005.09.20 17:13:07
249Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120005.09.20 17:13:13
250Eckhard Ullrich DV 09639 20 588 A457485D0005.09.20 17:13:19
251Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00005.09.20 17:13:28
252Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110005.09.20 17:13:36
253Ostrowski Juri DV 09639 20 464 A452DBDD0005.09.20 17:13:44
254Lesniewski Jacek PL 0367 20 11258 37750E0B0005.09.20 17:13:56
255SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50005.09.20 17:14:02
256Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00005.09.20 17:14:09
257Andreas Mahlow DV 09639 20 737 A45758990005.09.20 17:14:23
258Buczkowski Andrzej PL 084 20 10502 A4575AA60005.09.20 17:14:31
259Kosia PL 0218 20 7760 A45176030005.09.20 17:14:36
260Wdowiak Jan PL 0453 20 10386 A457657E0005.09.20 17:14:42
261Zatylny Henryk PL 083 20 2577 A45756220005.09.20 17:14:47
262Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0005.09.20 17:14:53
263Buczkowski Andrzej PL 084 20 10543 A45763430005.09.20 17:14:59
264Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0005.09.20 17:15:04
265Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4091 A457469B0005.09.20 17:15:10
266Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0005.09.20 17:15:15
267Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0005.09.20 17:15:23
268Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 921 A452814B0005.09.20 17:15:30
269Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60005.09.20 17:15:40
270Buczkowski Andrzej PL 084 20 10641 A4574D490005.09.20 17:15:45
271Elviera Wilke DV 09181 20 1242 A4216BF70005.09.20 17:15:52
272Gawel Leslaw PL 0453 20 2050 A423BD4F0005.09.20 17:15:59
273Elviera Wilke DV 09181 20 1241 A4574C950005.09.20 17:17:09
274Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20005.09.20 17:17:14
275Andreas Mahlow DV 09639 20 710 A45762800005.09.20 17:17:21
276Michalak - Malek PL 0453 20 2787 A424BBCF0005.09.20 17:17:28
277Berthold Gobel DV 09998 20 102 A457565F0005.09.20 17:17:34
278Elviera Wilke DV 09181 20 1253 A45766130005.09.20 17:17:41
279Udo Hinz DV 09732 20 2288 A4574EB10005.09.20 17:17:49
280Sulminski Marek PL 0214 20 9952 A45755410005.09.20 17:17:55
281Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0005.09.20 17:18:02
282Walesa Mateusz PL 0250 20 10358 A4523DC70005.09.20 17:18:08
283Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5854 A457396B0005.09.20 17:18:14
284Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12441 372C6B300005.09.20 17:18:20
285Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210005.09.20 17:18:27
286Plandowski-LubowickiPL 084 20 4604 A457659C0005.09.20 17:18:33
287Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0005.09.20 17:18:39
288Erhard Fischer DV 09639 20 155 A457674F0005.09.20 17:18:44
289Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70005.09.20 17:19:04
290Eckhard Ullrich DV 09639 20 567 A4573F0B0005.09.20 17:19:11
291Team Zagan PL 0369 20 11027 A45765E70005.09.20 17:19:15
292Dzbik Adam PL 0349 20 7321 A45757C70005.09.20 17:19:21
293Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970005.09.20 17:19:26
294Dzbik Adam PL 0349 20 7320 A4574DC10005.09.20 17:19:33
295Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 204 A45752AE0005.09.20 17:19:39
296Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0005.09.20 17:19:45
297Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20005.09.20 17:19:52
298Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2510 377EF0780005.09.20 17:19:58
299Elviera Wilke DV 09181 20 1246 A45294970005.09.20 17:20:17
300Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40005.09.20 17:20:24
301Team Zagan PL 0369 20 3083 372B43920005.09.20 17:20:30
302Buczkowski Andrzej PL 084 20 10694 A45742080005.09.20 17:20:36
303Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0005.09.20 17:20:43
304Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60005.09.20 17:20:50
305Pielecha Slawomir PL 083 20 5247 A4573B870005.09.20 17:21:11
306Team Zagan PL 0369 20 726 377A86B90005.09.20 17:21:18
307Buczkowski Andrzej PL 084 20 10545 A4575E570005.09.20 17:21:24
308Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5858 372DC96E0005.09.20 17:21:31
309Dietmar Wilke DV 09181 20 1236 A457667D0005.09.20 17:21:37
310Ronny Kunnemann DV 08104 20 870 A45731630005.09.20 17:21:45
311Talacha Andrzej PL 0218 20 8250 A453CDD90005.09.20 17:21:50
312Kosmala Tadeusz PL 013 20 12140 A452E09C0005.09.20 17:21:59
313Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310005.09.20 17:22:08
314Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80005.09.20 17:22:13
315Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9590 A42763EB0005.09.20 17:22:19
316Wdowiak Jan DV 09639 20 460 3741398F0005.09.20 17:22:26
317Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0005.09.20 17:22:32
318Lothar Strube DV 09639 20 17 A453F1670005.09.20 17:22:40
319Plandowski-LubowickiPL 084 20 4606 37B0BFC50005.09.20 17:22:50
320Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8362 A4576D490005.09.20 17:22:57
321Zatylny Henryk PL 083 20 2569 A45761270005.09.20 17:23:03
322Ostrowski Juri DV 09639 20 465 A4234BFC0005.09.20 17:23:10
323Slabik Jadwiga PL 0218 20 7767 A41AA0030005.09.20 17:24:28

ORANIENBURG 115 KM LOT NR 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Elviera Wilke DV 09181 20 1241 A4574C950027.08.20 17:00:21
2Boguslawski-MielczarPL 082 20 8947 374C37BD0027.08.20 17:00:33
3Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 7076 3779F50D0027.08.20 17:00:46
4Kuzminska Dorota PL 082 20 4145 3787F3630027.08.20 17:01:02
5Buczkowski Andrzej PL 083 20 6323 B2206EC50027.08.20 17:01:10
6Wdowiak Jan PL 0453 20 10389 A4541C100027.08.20 17:01:18
7Stuliglowa Maciej GB 20 82900 A42533E80027.08.20 17:01:26
8Endriu PL 096 20 4755 377BB6630027.08.20 17:01:36
9Udo Hinz DV 01630 20 743 A422961A0027.08.20 17:01:46
10Walesa Mateusz PL 0250 20 10360 372B5AD00027.08.20 17:01:58
11Gawel Leslaw PL 0453 20 2047 A45760910027.08.20 17:02:11
12Boguslawski-MielczarPL 082 20 8944 37857C890027.08.20 17:02:24
13Udo Hinz DV 01630 20 745 A426D7F40027.08.20 17:05:14
14Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720027.08.20 17:05:19
15Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90027.08.20 17:05:26
16Bar Andrzej PL 0453 20 3539 37B5B86E0027.08.20 17:05:32
17Walesa Mateusz PL 0250 20 10369 A42483750027.08.20 17:05:38
18Wdowiak Jan DV 09823 20 318 377868280027.08.20 17:05:48
19Andreas Mahlow DV 09639 20 737 A45758990027.08.20 17:05:57
20Bar Andrzej PL 0453 20 3547 A420B5B10027.08.20 17:06:04
21Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2502 A42320350027.08.20 17:06:23
22Musial Adam PL 053 20 23062 A42602770027.08.20 17:06:37
23Buczkowski Andrzej DV 09639 20 470 A422E1E80027.08.20 17:06:52
24Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0027.08.20 17:07:00
25Bach Sebastian PL 083 20 1081 3732AC2B0027.08.20 17:09:26
26Kuzminska Dorota PL 082 20 4155 372C430D0027.08.20 17:09:55
27Gorwa Marcin PL 0474 20 3488 3730F2850027.08.20 17:10:03
28Martyka Stanislaw PL 084 20 9631 377E86080027.08.20 17:10:09
29Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0027.08.20 17:10:14
30Stuliglowa Maciej GB 20 82903 372ED4140027.08.20 17:10:20
31Walesa Mateusz PL 0250 20 10365 A424EFEE0027.08.20 17:10:43
32Buczkowski Andrzej PL 084 20 10503 A457597A0027.08.20 17:10:57
33Bronis Janusz PL 084 20 8976 372BCD290027.08.20 17:11:18
34Wachnik Bartosz PL 084 20 11006 374FFEC40027.08.20 17:11:25
35Razik Jaroslawa PL 0407 20 9168 A424187E0027.08.20 17:11:32
36Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40027.08.20 17:20:46
37Razik Jaroslawa PL 0407 20 9163 372CE2690027.08.20 17:20:54
38Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60027.08.20 17:21:00
39Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0027.08.20 17:21:06
40Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10376 A45184590027.08.20 17:21:13
41Andreas Mahlow DV 09639 20 766 A4540FBE0027.08.20 17:21:31
42Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5855 A425B3840027.08.20 17:21:41
43Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10375 377CD1F00027.08.20 17:22:11
44Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 471 A425B0B60027.08.20 17:22:23
45Gostynski Robert PL 0480 20 2597 37B1DD050027.08.20 17:22:33
46Gostynski Robert PL 0480 20 2600 A4536BC20027.08.20 17:23:06
47Wdowiak Jan PL 0453 20 9129 379F89150027.08.20 17:23:14
48Borowski Arkadiusz PL 083 20 5858 A4542EE20027.08.20 17:26:17
49Wachnik Bartosz PL 084 20 11164 A4542A300027.08.20 17:26:24
50Erhard Fischer DV 09639 20 149 B26070700027.08.20 17:26:36
51Bach Sebastian PL 083 20 1056 A4518D510027.08.20 17:26:50
52Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0027.08.20 17:26:57
53Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9319 372930960027.08.20 17:27:14
54Razik Jaroslawa PL 0407 20 9177 374D33C90027.08.20 17:27:39
55Udo Hinz DV 01630 20 744 A4559C250027.08.20 17:27:48
56Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0027.08.20 17:27:54
57Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9307 A4528EA80027.08.20 17:28:02
58Wijata Dariusz PL 0218 20 8409 A45739F20027.08.20 17:28:21
59Matula Kazimierz PL 0453 20 2950 3711F19A0027.08.20 17:28:34
60Gostynski Robert PL 0480 20 2589 372CBA970027.08.20 17:36:41
61Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 343 372C8B150027.08.20 17:36:52
62Przyjaciele Golebi PL 053 20 23035 37109F270027.08.20 17:37:04
63Michalak - Malek PL 0453 20 2794 A426D9750027.08.20 17:37:28
64Tkaczuk Dariusz PL 0421 20 9976 A421FE380027.08.20 17:37:38
65Nowak Tomasz PL 0474 20 2023 37B6CBEF0027.08.20 17:37:51
66Berthold Gobel DV 09998 20 106 A45218CE0027.08.20 17:38:02
67Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560027.08.20 17:38:12
68Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000027.08.20 17:38:25
69Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40027.08.20 17:38:42
70Boguslawski-MielczarPL 082 20 8958 A4576F920027.08.20 17:38:56
71Piekarski Jozef PL 084 20 8015 3749C7090027.08.20 17:39:08
72Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 955 374F5B4C0027.08.20 17:39:19
73Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30027.08.20 17:42:37
74Udo Hinz DV 01630 20 746 A426AA4B0027.08.20 17:42:47
75Kosmala Tadeusz PL 013 20 12172 375341D80027.08.20 17:43:10
76Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10373 A4538E550027.08.20 17:43:13
77Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680027.08.20 17:43:22
78Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740027.08.20 17:43:36
79Listowski Zdzislaw PL 053 20 23311 A45265CE0027.08.20 17:43:50
80Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13517 3740D70C0027.08.20 17:44:09
81Wdowiak Jan DV 09639 20 460 3741398F0027.08.20 17:44:20
82Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9310 376DCC180027.08.20 17:44:30
83Razik Jaroslawa PL 0407 20 9161 374EC7AC0027.08.20 17:44:43
84Iwanski Tomasz PL 053 20 23019 A421702F0027.08.20 17:48:27
85Erhard Fischer DV 09639 20 150 372DCB200027.08.20 17:48:35
86Martyka Stanislaw PL 084 20 9640 A452927B0027.08.20 17:48:44
87Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 827 372939550027.08.20 17:48:52
88Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10913 A45600E10027.08.20 17:49:00
89Bar Andrzej PL 0453 20 3577 372BD4140027.08.20 17:49:07
90Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13536 A451D24D0027.08.20 17:49:14
91Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10365 B2207C930027.08.20 17:49:25
92Martyka Stanislaw PL 084 20 9632 373034EC0027.08.20 17:49:33
93Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970027.08.20 17:49:43
94Andreas Mahlow DV 09639 20 717 3730E3870027.08.20 17:49:52
95Boguslawski-MielczarPL 082 20 4794 372B90BE0027.08.20 17:50:00
96Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00027.08.20 17:50:09
97Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80027.08.20 17:56:36
98Przyjaciele Golebi PL 053 20 23004 374D7F680027.08.20 17:56:43
99Bronis Janusz PL 084 20 8966 372F77BB0027.08.20 17:56:49
100Przyjaciele Golebi DV 09639 20 442 A454DA9A0027.08.20 17:57:03
101Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13522 377211980027.08.20 17:57:12
102Slabik Jadwiga PL 0218 20 7739 37B6C27B0027.08.20 17:57:21
103Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590027.08.20 17:57:30
104Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 828 A426A29D0027.08.20 17:57:38
105Michalak - Malek PL 0453 20 2802 372E50B90027.08.20 17:57:45
106Udo Hinz DV 01630 20 731 A422740E0027.08.20 17:57:55
107Razik Jaroslawa PL 0407 20 9193 3777F7C80027.08.20 17:58:05
108Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430027.08.20 17:58:28
109Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0027.08.20 17:58:38
110Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0027.08.20 17:58:46
111Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0027.08.20 17:58:53
112Andreas Mahlow DV 09639 20 709 A45744150027.08.20 17:59:03
113Iwanski Tomasz PL 053 20 23037 A42829700027.08.20 17:59:10
114Bach Sebastian PL 083 20 1075 A45246820027.08.20 17:59:16
115Ostrowski Juri DV 09639 20 466 377B41770027.08.20 17:59:23
116Sliz Julian PL 084 20 8769 377C25660027.08.20 17:59:30
117Kuzminska Dorota PL 082 20 4166 379FC88C0027.08.20 17:59:39
118Gostynski Robert PL 0437 20 8286 A4217BE50027.08.20 17:59:51
119Wdowiak Jan PL 0453 20 10386 A457657E0027.08.20 18:00:00
120Gostynski Robert PL 0480 20 98 A422C2430027.08.20 18:00:10
121Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560027.08.20 18:00:37
122Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0027.08.20 18:00:45
123Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0027.08.20 18:00:54
124Kosia PL 0218 20 7760 A45176030027.08.20 18:01:00
125Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 205 A4528C5F0027.08.20 18:01:07
126Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50027.08.20 18:01:16
127Matula Kazimierz PL 0453 20 2955 A426A9580027.08.20 18:01:24
128Listowski Zdzislaw PL 053 20 23308 37B314790027.08.20 18:01:33
129Volker Barth DV 09181 20 1303 374ED5500027.08.20 18:01:40
130Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0027.08.20 18:01:46
131Gostynski Robert PL 0480 20 93 A425A4490027.08.20 18:01:54
132Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090027.08.20 18:02:01
133Nowak Grzegorz PL 053 20 23057 3744591A0027.08.20 18:02:16
134Mak Kacper PL 083 20 13915 3729A27D0027.08.20 18:02:22
135Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060027.08.20 18:02:28
136Michalak - Malek PL 0453 20 2788 A424FF850027.08.20 18:02:37
137SuperGolab PL 0362 20 5149 A454D1040027.08.20 18:02:44
138Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30027.08.20 18:02:50
139Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13524 37B780E60027.08.20 18:02:59
140Zachodni Wiatr PL 0285 20 4851 A425EC5C0027.08.20 18:03:10
141Wdowiak Jan DV 09639 20 581 A45757210027.08.20 18:03:17
142Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0027.08.20 18:03:24
143Razik Jaroslawa PL 0407 20 9175 A4524E540027.08.20 18:03:31
144Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0027.08.20 18:03:40
145Przyjaciele Golebi PL 053 20 23028 A424B1980027.08.20 18:03:47
146Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 475 374CA3C20027.08.20 18:07:31
147Zachodni Wiatr PL 0285 20 4842 3745E36B0027.08.20 18:07:39
148Volker Barth DV 09181 20 1311 A452960F0027.08.20 18:07:47
149Zachodni Wiatr PL 0285 20 4850 374F5F680027.08.20 18:07:54
150Deker Erwin PL 0305 20 18213 A45743DA0027.08.20 18:08:05
151Sliz Julian PL 053 20 23059 374A21900027.08.20 18:08:15
152Udo Hinz DV 01630 20 740 377C6AC00027.08.20 18:08:23
153Karolak Jerzy PL 053 20 23027 A457329F0027.08.20 18:08:31
154Bak Waldemar PL 0370 20 345 A457685D0027.08.20 18:08:39
155Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00027.08.20 18:08:47
156Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0027.08.20 18:09:01
157Zachodni Wiatr PL 0285 20 4835 372C82E40027.08.20 18:09:11
158Buczkowski Andrzej PL 084 20 10673 A45762EA0027.08.20 18:19:13
159Sadowska Anna PL 0440 20 6643 A4574B2D0027.08.20 18:19:18
160Nieciag Jacek PL 017 20 4365 A4573AE20027.08.20 18:19:23
161Team Federfu Bchen DV 09181 20 1714 A45763070027.08.20 18:19:28
162Andreas Mahlow DV 09639 20 738 A4575AC40027.08.20 18:19:35
163Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70027.08.20 18:19:39
164Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4056 A4523D9A0027.08.20 18:19:45
165Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4144 A45761AF0027.08.20 18:19:50
166Team Federfu Bchen DV 01629 20 648 374E24AB0027.08.20 18:19:55
167Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10388 A4229ED10027.08.20 18:20:01
168Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20027.08.20 18:20:09
169Tomczyk G + R PL 0489 20 2907 A457479A0027.08.20 18:20:16
170Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4043 A45758F30027.08.20 18:20:24
171Buczkowski Andrzej PL 084 20 10511 374B2B4F0027.08.20 18:20:50
172Duszewski Krzysztof PL 084 20 5649 A4573C950027.08.20 18:20:56
173Zatylny Henryk PL 083 20 2572 375680C70027.08.20 18:21:01
174Elviera Wilke DV 09181 20 1253 A45766130027.08.20 18:21:07
175Team Zagan PL 0369 20 11027 A45765E70027.08.20 18:21:11
176Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 204 A45752AE0027.08.20 18:21:16
177Wijata Dariusz PL 0218 20 8425 37201B980027.08.20 18:21:23
178Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220027.08.20 18:21:33
179Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50027.08.20 18:21:39
180Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150027.08.20 18:21:47
181Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10997 A424FAB70027.08.20 18:21:54
182Duszewski Krzysztof PL 084 20 5615 A45742BD0027.08.20 18:22:02
183Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8362 A4576D490027.08.20 18:22:42
184Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9290 A457600A0027.08.20 18:22:49
185Boberski Jacek PL 085 20 6872 37B65D260027.08.20 18:22:56
186Berthold Gobel DV 09998 20 104 A457556F0027.08.20 18:23:02
187Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0027.08.20 18:23:08
188Dietmar Wilke DV 09181 20 1252 374F8A600027.08.20 18:23:14
189Czupryniak Tomasz PL 082 20 9416 A45762CC0027.08.20 18:23:20
190Gronostaj Marcin PL 085 20 7185 A45735AB0027.08.20 18:23:27
191Kosmala Tadeusz PL 013 20 12140 A452E09C0027.08.20 18:23:33
192Kosia PL 084 20 11455 A45763E90027.08.20 18:23:38
193Team Zagan PL 0369 20 753 376BC6700027.08.20 18:23:47
194Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0027.08.20 18:23:53
195Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0027.08.20 18:24:00
196Andreas Mahlow DV 09639 20 710 A45762800027.08.20 18:24:19
197Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5851 379D1C360027.08.20 18:24:27
198Stube Dagmar DV 09823 20 211 374E7B040027.08.20 18:24:34
199Buczkowski Andrzej PL 084 20 10658 A4523FC50027.08.20 18:24:40
200Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860027.08.20 18:24:48
201Duszewski Krzysztof PL 084 20 5621 B22014F90027.08.20 18:24:54
202Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910027.08.20 18:25:03
203Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290027.08.20 18:25:13
204Ostrowski Juri DV 09639 20 465 A4234BFC0027.08.20 18:25:21
205Stube Bernhard DV 09823 20 226 A45732530027.08.20 18:25:28
206Buczkowski Andrzej PL 084 20 10502 A4575AA60027.08.20 18:25:36
207Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60027.08.20 18:25:43
208Zukowski Sylwester PL 0453 20 3749 37464CE20027.08.20 18:26:35
209Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90027.08.20 18:26:42
210Talacha Andrzej PL 0218 20 8209 A452A0C90027.08.20 18:26:51
211Nieciag Jacek PL 017 20 4401 372BE46E0027.08.20 18:26:56
212Dudka Jerzy PL 0453 20 2374 A45767300027.08.20 18:27:01
213Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700027.08.20 18:27:08
214Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 943 A45764D90027.08.20 18:27:15
215Ostrowski Juri DV 09639 20 496 374AF1BC0027.08.20 18:27:20
216Konieczny Roman PL 083 20 12005 376923E50027.08.20 18:27:28
217Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110027.08.20 18:27:35
218Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8373 A4575C860027.08.20 18:27:41
219Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 209 372C62B40027.08.20 18:27:46
220Buczkowski Andrzej PL 084 20 10531 A45757A90027.08.20 18:27:52
221Buczkowski Andrzej PL 084 20 10543 A45763430027.08.20 18:28:22
222Berthold Gobel DV 09998 20 115 A45764600027.08.20 18:28:31
223Nowak Grzegorz PL 0453 20 12513 A457588A0027.08.20 18:28:38
224Gronostaj Marcin PL 085 20 7176 372F8BBC0027.08.20 18:28:46
225Kopaczynski Edward PL 0362 20 4119 A4574C2C0027.08.20 18:28:55
226Team Zagan PL 0369 20 3083 372B43920027.08.20 18:29:14
227Romankiewicz Jan PL 084 20 10770 A4575FDE0027.08.20 18:29:23
228Buczkowski Andrzej PL 084 20 10545 A4575E570027.08.20 18:29:32
229Poslowski Piotr PL 0218 20 8925 A457386C0027.08.20 18:29:40
230Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030027.08.20 18:29:46
231Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2526 A4575AD30027.08.20 18:29:54
232Kopaczynski Edward PL 0362 20 4136 A452F36C0027.08.20 18:31:13
233Bach Sebastian PL 083 20 1076 37B3DBB10027.08.20 18:31:20
234Kopaczynski Edward PL 0362 20 4122 374DDB8A0027.08.20 18:31:29
235Kosia PL 083 20 13609 372F62340027.08.20 18:31:37
236Musial Adam PL 053 20 23061 A4575E1B0027.08.20 18:31:44
237Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0027.08.20 18:31:50
238Dudka Jerzy PL 0453 20 2381 A42266FF0027.08.20 18:31:56
239Kosmala Tadeusz PL 053 20 23701 A45763AD0027.08.20 18:32:01
240Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60027.08.20 18:32:08
241Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 206 377B9DA90027.08.20 18:32:14
242Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500027.08.20 18:32:21
243Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 968 A45767F40027.08.20 18:32:29
244Sulminski Marek PL 0214 20 9953 3769BDCD0027.08.20 18:32:35
245Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0027.08.20 18:32:54
246Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0027.08.20 18:33:04
247Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390027.08.20 18:33:14
248Garncarz Marian PL 084 20 6943 A42676DA0027.08.20 18:33:22
249Walesa Mateusz PL 0250 20 10358 A4523DC70027.08.20 18:33:32
250Talacha Andrzej PL 0218 20 8250 A453CDD90027.08.20 18:33:41
251Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0027.08.20 18:33:48
252Team Zagan PL 0369 20 750 37293A4A0027.08.20 18:33:54
253Team Zagan PL 0369 20 3082 A45759100027.08.20 18:34:02
254Piekarski Jozef PL 084 20 8004 A45755D80027.08.20 18:34:08
255Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70027.08.20 18:34:16
256Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0027.08.20 18:34:23
257Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0027.08.20 18:34:38
258Kosia PL 083 20 13315 A45751900027.08.20 18:34:45
259Puchala Jozef PL 084 20 10654 A4505C210027.08.20 18:34:51
260Garncarz Marian PL 084 20 6917 3799A5A80027.08.20 18:34:58
261Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090027.08.20 18:35:03
262Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030027.08.20 18:35:10
263Ostrowski Juri DV 09639 20 485 3778EFC30027.08.20 18:35:15
264Udo Hinz DV 09732 20 2263 A4223CCC0027.08.20 18:35:21
265Gawel Leslaw PL 0453 20 2046 A45753160027.08.20 18:35:27
266Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4091 A457469B0027.08.20 18:35:33
267Ostrowski Juri DV 09639 20 489 A45752440027.08.20 18:35:40
268Kuzminska Dorota PL 082 20 4151 A45765F60027.08.20 18:35:56
269Guzowski Waldemar PL 0453 20 4037 A457578B0027.08.20 18:36:43
270Lesniewski Jacek PL 0367 20 11242 A452DFE80027.08.20 18:36:49
271Udo Hinz DV 09732 20 2288 A4574EB10027.08.20 18:36:58
272Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0027.08.20 18:37:05
273Mak Kacper PL 083 20 13816 A425AF2B0027.08.20 18:37:13
274Team Zagan PL 0369 20 782 A422EA0B0027.08.20 18:37:21
275Andrzejewski Marek PL 084 20 9802 A457648E0027.08.20 18:37:27
276Kosia PL 083 20 13303 A4576F740027.08.20 18:37:35
277Guzowski Waldemar PL 0453 20 4018 A457394D0027.08.20 18:37:40
278Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8383 A4575FA10027.08.20 18:37:46
279Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9588 37B4BE9B0027.08.20 18:37:51
280Tomczyk G + R PL 0489 20 2909 A4203E1A0027.08.20 18:37:58
281Slabik Jadwiga PL 0218 20 7761 A454EDCA0027.08.20 18:38:06
282Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0027.08.20 18:38:58
283Guzowski Waldemar PL 0453 20 4040 A45744F70027.08.20 18:39:05
284Erhard Fischer DV 09639 20 170 A45765410027.08.20 18:39:13
285Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30027.08.20 18:39:20
286Zukowski Sylwester PL 0453 20 3764 A452321D0027.08.20 18:39:28
287Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0027.08.20 18:39:34
288Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80027.08.20 18:39:47
289Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310027.08.20 18:39:53
290Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8508 372E53090027.08.20 18:40:16
291Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9488 A45743BC0027.08.20 18:40:22
292Plandowski-LubowickiPL 084 20 4606 37B0BFC50027.08.20 18:40:40
293Elviera Wilke DV 09181 20 1242 A4216BF70027.08.20 18:40:47
294Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00027.08.20 18:40:56
295Gawel Leslaw PL 0453 20 2050 A423BD4F0027.08.20 18:41:03
296Garncarz Marian PL 084 20 6907 37B66EA30027.08.20 18:41:13
297Nieciag Jacek PL 017 20 4364 A45746E60027.08.20 18:41:22
298Talacha Andrzej PL 0218 20 8210 A457686C0027.08.20 18:41:31
299Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 202 37772ED80027.08.20 18:41:42
300Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12438 A4575A5B0027.08.20 18:41:52
301Duszewski Krzysztof PL 084 20 5617 A4500E940027.08.20 18:42:01
302Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80027.08.20 18:42:09
303Team Zagan PL 0369 20 11002 A45209060027.08.20 18:42:16
304Eckhard Ullrich DV 09639 20 588 A457485D0027.08.20 18:42:23
305Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4011 37B25A9B0027.08.20 18:42:48
306Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970027.08.20 18:42:54
307Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00027.08.20 18:43:07
308Cieply Boguslaw PL 0188 20 8892 A4573FDE0027.08.20 18:43:15
309Nowak Grzegorz PL 0453 20 12557 A4573B960027.08.20 18:43:21
310Zukowski Sylwester PL 0453 20 3748 37B27E340027.08.20 18:43:28
311Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8376 A457576D0027.08.20 18:43:35
312Ronny Kunnemann DV 08104 20 864 372E7BE70027.08.20 18:43:42
313Team Federfu Bchen DV 09181 20 1632 A45299810027.08.20 18:43:49
314Slabik Jadwiga PL 0218 20 7727 B220A67C0027.08.20 18:43:56
315Lesniewski Jacek PL 0367 20 11258 37750E0B0027.08.20 18:44:02
316Dietmar Wilke DV 09181 20 1239 A424668E0027.08.20 18:58:07
317Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40027.08.20 18:58:19
318Eckhard Ullrich DV 09639 20 565 A4574A880027.08.20 18:58:29
319Kosmala Tadeusz PL 013 20 12137 A4573C680027.08.20 18:58:42
320Kosmala Tadeusz PL 013 20 12191 A45737F40027.08.20 18:58:51
321Lothar Strube DV 09639 20 39 A4575A790027.08.20 18:58:59
322Lothar Strube DV 09639 20 21 A45132BC0027.08.20 18:59:06
323Buczkowski Andrzej PL 084 20 10641 A4574D490027.08.20 18:59:15
324Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9591 A45764F70027.08.20 18:59:26
325Dzbik Adam PL 0349 20 7321 A45757C70027.08.20 18:59:32
326Lothar Strube DV 09639 20 34 A450FB370027.08.20 18:59:38
327Dzbik Adam PL 0349 20 7320 A4574DC10027.08.20 18:59:44
328Zatylny Henryk PL 083 20 2568 373074F50027.08.20 18:59:59
329Ostrowski Juri DV 09639 20 464 A452DBDD0027.08.20 19:00:06
330Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0027.08.20 19:00:12
331Eckhard Ullrich DV 09639 20 567 A4573F0B0027.08.20 19:00:18
332Slabik Tadeusz MariuPL 0218 20 3626 A4576DC10027.08.20 19:00:24
333Ronny Kunnemann DV 08104 20 850 37B4B5CF0027.08.20 19:00:30
334Erhard Fischer DV 09639 20 155 A457674F0027.08.20 19:00:37
335Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 932 377476910027.08.20 19:00:43
336Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0027.08.20 19:00:49
337Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20027.08.20 19:00:55
338SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380027.08.20 19:01:02
339Zatylny Henryk PL 083 20 2569 A45761270027.08.20 19:01:08
340Stube Bernhard DV 09823 20 219 A4574DA30027.08.20 19:01:13
341Sulminski Marek PL 0214 20 9952 A45755410027.08.20 19:01:28
342Elviera Wilke DV 09181 20 1246 A45294970027.08.20 19:01:34
343Garncarz Marian PL 084 20 6942 37931CEF0027.08.20 19:01:40
344Volker Barth DV 09181 20 1302 A45755320027.08.20 19:01:48
345Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0027.08.20 19:01:54
346Dudka Jerzy PL 0453 20 2379 372C0FFC0027.08.20 19:02:03
347Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0027.08.20 19:02:13
348Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10368 379B44AB0027.08.20 19:02:22
349Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0027.08.20 19:02:30
350Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5858 372DC96E0027.08.20 19:02:37
351Buczkowski Andrzej PL 084 20 10694 A45742080027.08.20 19:02:46
352Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0027.08.20 19:02:52
353Endriu PL 096 20 4760 A422AB250027.08.20 19:02:59
354Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 977 B22070F10027.08.20 19:03:15
355Walesa Mateusz PL 0250 20 10353 379E39C80027.08.20 19:03:25
356Czupryniak Tomasz PL 082 20 9429 A45760FB0027.08.20 19:03:33
357Zatylny Henryk PL 083 20 2575 3,74E+0627.08.20 19:03:39
358Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2510 377EF0780027.08.20 19:03:45
359Udo Hinz DV 09732 20 2278 A457629F0027.08.20 19:03:52
360Bak Waldemar PL 0370 20 338 A4573F740027.08.20 19:03:57
361Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12441 372C6B300027.08.20 19:04:02
362Kosmala Tadeusz PL 013 20 12141 A4575BF00027.08.20 19:04:09
363Karolak Jerzy PL 082 20 3740 A4272BC70027.08.20 19:04:15
364Piekarski Jozef PL 084 20 8011 A45752080027.08.20 19:04:21
365Ostrowski Juri DV 09639 20 521 A45744060027.08.20 19:04:28
366Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5854 A457396B0027.08.20 19:04:42
367Lothar Strube DV 09639 20 17 A453F1670027.08.20 19:04:49
368Dietmar Wilke DV 09181 20 1236 A457667D0027.08.20 19:04:55
369Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2503 A45766F50027.08.20 19:05:02
370Pielecha Slawomir PL 083 20 5247 A4573B870027.08.20 19:05:09
371Bak Waldemar PL 0370 20 361 A45751CD0027.08.20 19:05:16
372Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12434 A457658D0027.08.20 19:05:33
373Nowak Tomasz PL 0474 20 2021 A457683F0027.08.20 19:05:39
374Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5989 A4573EB10027.08.20 19:05:45
375Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0027.08.20 19:05:53
376Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 963 A4573AB50027.08.20 19:06:00
377Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40027.08.20 19:06:12
378Zatylny Henryk PL 083 20 2577 A45756220027.08.20 19:06:19
379Gawel Leslaw PL 0453 20 2044 374336C10027.08.20 19:06:26
380Team Zagan PL 0369 20 726 377A86B90027.08.20 19:06:31
381Tomczak Zbigniew PL 083 20 13434 A45757E50027.08.20 19:06:37
382Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00027.08.20 19:06:44
383Michalak - Malek PL 0453 20 2787 A424BBCF0027.08.20 19:06:52
384Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4009 A45746AA0027.08.20 19:06:58
385Kosia PL 0218 20 7744 A4575F920027.08.20 19:07:04
386Kosmala Tadeusz PL 053 20 23702 A4573DA30027.08.20 19:07:11
387Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 984 374219290027.08.20 19:07:17
388Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5857 A452AD620027.08.20 19:07:22
389Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10930 A45738020027.08.20 19:07:34
390Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 201 A4574A5B0027.08.20 19:07:51
391Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9590 A42763EB0027.08.20 19:07:57
392Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0027.08.20 19:08:05
393Tomczyk G + R PL 0489 20 2908 A45766310027.08.20 19:08:11
394Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0027.08.20 19:08:17
395Dudka Jerzy PL 0453 20 2369 A45730640027.08.20 19:08:24
396Mak Kacper PL 083 20 13913 A4273F100027.08.20 19:08:31
397Lothar Strube DV 09639 20 12 A4575B4B0027.08.20 19:08:38
398Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12443 3748937B0027.08.20 19:08:49
399Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130027.08.20 19:08:58
400Team Zagan PL 0369 20 11036 A45761DC0027.08.20 19:09:05
401Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9285 A45733BC0027.08.20 19:09:11
402Erhard Fischer DV 09639 20 174 A4503D460027.08.20 19:09:19
403Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80027.08.20 19:09:42
404Przyjaciele Golebi DV 09639 20 776 A452189D0027.08.20 19:09:48
405Team Zagan PL 0369 20 703 A452AA470027.08.20 19:09:55
406Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12442 37305CC60027.08.20 19:10:03
407Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210027.08.20 19:10:10
408SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50027.08.20 19:10:17
409Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0027.08.20 19:10:25
410Plandowski-LubowickiPL 084 20 4604 A457659C0027.08.20 19:10:32
411Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120027.08.20 19:10:40
412Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0027.08.20 19:10:48
413Ronny Kunnemann DV 08104 20 870 A45731630027.08.20 19:10:55
414Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0027.08.20 19:11:03
415Otwinowski Jan PL 082 20 2425 373026200027.08.20 19:11:11
416Konieczny Roman PL 083 20 12073 A45759D40027.08.20 19:11:21

BERNAU 90 KM LOT NR 1

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1Razik Jaroslawa PL 0407 20 9160 372B58ED0019.08.20 17:02:42
2Bronis Janusz PL 084 20 8976 372BCD290019.08.20 17:03:27
3Przyjaciele Golebi PL 053 20 23035 37109F270019.08.20 17:03:44
4Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 7076 3779F50D0019.08.20 17:04:14
5Stuliglowa Maciej GB 20 82903 372ED4140019.08.20 17:04:28
6Zytkiewicz R + J PL 0367 20 3514 A422107E0019.08.20 17:04:45
7Kuzminska Dorota PL 082 20 4145 3787F3630019.08.20 17:05:03
8Peters Karl Werner DV 09639 20 79 37819F660019.08.20 17:05:18
9Buczkowski Andrzej PL 084 20 10503 A457597A0019.08.20 17:05:32
10Zachodni Wiatr PL 0285 20 4835 372C82E40019.08.20 17:05:48
11Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10376 A45184590019.08.20 17:06:04
12Wdowiak Jan PL 0453 20 9129 379F89150019.08.20 17:06:21
13Team Federfu Bchen DV 09181 20 1666 A42468220019.08.20 17:06:40
14Wdowiak Jan DV 09639 20 460 3741398F0019.08.20 17:06:57
15Boguslawski-MielczarPL 082 20 8954 3780DC720019.08.20 17:07:28
16Stube Dagmar DV 09823 20 221 A4576F560019.08.20 17:07:43
17Walesa Mateusz PL 0250 20 10360 372B5AD00019.08.20 17:08:02
18Martyka Stanislaw PL 084 20 9628 A454CC000019.08.20 17:08:24
19Boguslawski-MielczarPL 082 20 8944 37857C890019.08.20 17:08:44
20Ostrowski Juri DV 09639 20 458 372C35B40019.08.20 17:08:57
21Buczkowski Andrzej PL 083 20 6323 B2206EC50019.08.20 17:13:06
22Berthold Gobel DV 09998 20 106 A45218CE0019.08.20 17:13:38
23Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 955 374F5B4C0019.08.20 17:14:12
24Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8516 37871A290019.08.20 17:14:35
25Bach Sebastian PL 083 20 1075 A45246820019.08.20 17:14:51
26Udo Hinz DV 01630 20 743 A422961A0019.08.20 17:17:59
27Buczkowski Andrzej DV 09639 20 459 377918740019.08.20 17:18:13
28Wdowiak Jan PL 0453 20 10389 A4541C100019.08.20 17:18:30
29Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 836 A424225A0019.08.20 17:18:46
30Michalak - Malek PL 0453 20 2794 A426D9750019.08.20 17:19:26
31Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10913 A45600E10019.08.20 17:19:48
32Listowski Zdzislaw PL 053 20 23308 37B314790019.08.20 17:20:13
33Andreas Mahlow DV 09639 20 718 372EF8EF0019.08.20 17:20:33
34Czupryniak Tomasz PL 082 20 9415 378FF7CC0019.08.20 17:20:50
35Walesa Mateusz PL 0250 20 10365 A424EFEE0019.08.20 17:21:10
36Erhard Fischer DV 09639 20 150 372DCB200019.08.20 17:26:53
37Razik Jaroslawa PL 0407 20 9163 372CE2690019.08.20 17:27:12
38Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9307 A4528EA80019.08.20 17:27:27
39Piekarski Jozef PL 084 20 8015 3749C7090019.08.20 17:27:56
40Iwanski Tomasz PL 053 20 23037 A42829700019.08.20 17:28:16
41Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5855 A425B3840019.08.20 17:28:34
42Gostynski Robert PL 0480 20 2600 A4536BC20019.08.20 17:28:56
43Bronis Janusz PL 084 20 8966 372F77BB0019.08.20 17:29:19
44Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10365 B2207C930019.08.20 17:29:55
45Musial Adam PL 053 20 23062 A42602770019.08.20 17:30:45
46Orczyk Grzegorz PL 053 20 23013 A420D19E0019.08.20 17:31:20
47Puchala Jozef PL 084 20 10667 A456986D0019.08.20 17:31:48
48Razik Jaroslawa PL 0407 20 9177 374D33C90019.08.20 17:32:27
49Gostynski Robert PL 0480 20 98 A422C2430019.08.20 17:32:59
50Udo Hinz DV 01630 20 731 A422740E0019.08.20 17:33:15
51Gostynski Robert PL 0480 20 2589 372CBA970019.08.20 17:39:45
52Erhard Fischer DV 09639 20 149 B26070700019.08.20 17:40:01
53Andreas Mahlow DV 09639 20 717 3730E3870019.08.20 17:40:25
54Bach Sebastian PL 083 20 1056 A4518D510019.08.20 17:40:38
55Gostynski Robert PL 0480 20 94 377715AF0019.08.20 17:40:53
56Nowak Grzegorz PL 053 20 23057 3744591A0019.08.20 17:41:06
57Razik Jaroslawa PL 0407 20 9159 37B33AB60019.08.20 17:41:23
58Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10373 A4538E550019.08.20 17:41:38
59Udo Hinz DV 01630 20 745 A426D7F40019.08.20 17:41:46
60Michalak - Malek PL 0453 20 2802 372E50B90019.08.20 17:42:18
61Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10377 37B0B66E0019.08.20 17:42:42
62Musial Adam PL 053 20 23067 A4240DC30019.08.20 17:42:57
63Razik Jaroslawa PL 0407 20 9168 A424187E0019.08.20 17:43:11
64Martyka Stanislaw PL 084 20 9631 377E86080019.08.20 17:46:19
65Wachnik Bartosz PL 084 20 11006 374FFEC40019.08.20 17:46:32
66Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13517 3740D70C0019.08.20 17:46:44
67Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 477 A452F7FF0019.08.20 17:47:05
68Kuzminska Dorota PL 082 20 4155 372C430D0019.08.20 17:47:17
69Andreas Mahlow DV 09639 20 766 A4540FBE0019.08.20 17:47:30
70Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 471 A425B0B60019.08.20 17:48:08
71Stube Bernhard DV 09823 20 305 372D4FD90019.08.20 17:48:21
72Martyka Stanislaw PL 084 20 9632 373034EC0019.08.20 17:48:33
73Gawel Leslaw PL 0453 20 2047 A45760910019.08.20 17:48:53
74Gostynski Robert PL 0480 20 2597 37B1DD050019.08.20 17:49:08
75Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9310 376DCC180019.08.20 18:09:57
76Stuliglowa Maciej GB 20 82904 372A06970019.08.20 18:10:14
77Listowski Zdzislaw PL 053 20 23311 A45265CE0019.08.20 18:10:34
78Stuliglowa Maciej GB 20 82900 A42533E80019.08.20 18:10:45
79Udo Hinz DV 01630 20 746 A426AA4B0019.08.20 18:10:55
80Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 343 372C8B150019.08.20 18:11:04
81Gostynski Robert PL 0480 20 93 A425A4490019.08.20 18:11:14
82Kosmala Tadeusz PL 053 20 23721 377054FA0019.08.20 18:11:22
83Boguslawski-MielczarPL 082 20 4794 372B90BE0019.08.20 18:11:32
84Andreas Mahlow DV 09639 20 762 A4555F0B0019.08.20 18:11:42
85Udo Hinz DV 09732 20 2289 A457392F0019.08.20 18:11:53
86Razik Jaroslawa PL 0407 20 9193 3777F7C80019.08.20 18:12:04
87Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13524 37B780E60019.08.20 18:16:31
88Gorwa Marcin PL 0474 20 3488 3730F2850019.08.20 18:16:47
89Mak Kacper PL 083 20 13915 3729A27D0019.08.20 18:16:59
90Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 835 377922A70019.08.20 18:17:11
91Karolak Jerzy PL 082 20 3760 A4543D4F0019.08.20 18:17:22
92Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 828 A426A29D0019.08.20 18:17:34
93Walesa Mateusz PL 0250 20 10369 A42483750019.08.20 18:17:45
94Dudka Jerzy PL 0453 20 2379 372C0FFC0019.08.20 18:17:59
95Nowak Tomasz PL 0474 20 2021 A457683F0019.08.20 18:18:12
96Razik Jaroslawa PL 0407 20 9161 374EC7AC0019.08.20 18:18:28
97Nowak Tomasz PL 0474 20 2018 A45626E50019.08.20 18:18:45
98Tkaczuk Dariusz PL 0421 20 9976 A421FE380019.08.20 18:18:58
99Razik Jaroslawa PL 0407 20 9175 A4524E540019.08.20 18:19:13
100Otwinowski Jan PL 082 20 1511 374E03380019.08.20 18:21:15
101Bach Sebastian PL 083 20 1081 3732AC2B0019.08.20 18:21:27
102SuperGolab PL 0362 20 5150 A426216D0019.08.20 18:21:41
103Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13536 A451D24D0019.08.20 18:21:50
104Zachodni Wiatr PL 0285 20 4850 374F5F680019.08.20 18:22:02
105Tkaczuk Dariusz PL 0303 20 6477 A4532F680019.08.20 18:22:16
106Ostrowski Juri DV 09639 20 466 377B41770019.08.20 18:22:30
107Kuzminska Dorota PL 082 20 4166 379FC88C0019.08.20 18:22:45
108Wdowiak Jan DV 09823 20 318 377868280019.08.20 18:22:58
109Razik Jaroslawa PL 0407 20 9164 37292BDF0019.08.20 18:23:10
110Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10375 377CD1F00019.08.20 18:23:19
111Kosmala Tadeusz PL 013 20 12172 375341D80019.08.20 18:23:57
112Zachodni Wiatr PL 0285 20 4842 3745E36B0019.08.20 18:24:07
113Matula Kazimierz PL 0453 20 2955 A426A9580019.08.20 18:24:20
114Gostynski Robert PL 0437 20 8286 A4217BE50019.08.20 18:24:34
115Zachodni Wiatr PL 0285 20 4851 A425EC5C0019.08.20 18:24:50
116Borowski Arkadiusz PL 083 20 5858 A4542EE20019.08.20 18:25:03
117Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 827 372939550019.08.20 18:25:19
118Sadowska Anna PL 0440 20 6649 3729DD8A0019.08.20 18:25:32
119Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 476 3745FED70019.08.20 18:25:43
120Wachnik Bartosz PL 084 20 11164 A4542A300019.08.20 18:25:55
121Team Evi u Edelgard DV 09639 20 156 A421EF1F0019.08.20 18:26:10
122Sliz Julian PL 084 20 8769 377C25660019.08.20 18:26:27
123Volker Barth DV 09181 20 1311 A452960F0019.08.20 18:26:40
124Slabik Jadwiga PL 0218 20 7739 37B6C27B0019.08.20 18:27:18
125Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 475 374CA3C20019.08.20 18:27:26
126Endriu PL 096 20 4755 377BB6630019.08.20 18:27:34
127Wdowiak Jan DV 09639 20 581 A45757210019.08.20 18:27:45
128Iwanski Tomasz PL 053 20 23003 A45446F00019.08.20 18:27:55
129Boguslawski-MielczarPL 082 20 8947 374C37BD0019.08.20 18:28:09
130Plandowski-LubowickiPL 084 20 4602 37982A190019.08.20 18:28:26
131Zachodni Wiatr PL 0285 20 4823 A453459F0019.08.20 18:28:35
132Matula Kazimierz PL 0453 20 2950 3711F19A0019.08.20 18:28:45
133Puchala Jozef PL 084 20 10669 379F8FE80019.08.20 18:28:54
134Stube Bernhard DV 09823 20 224 A42554090019.08.20 18:29:13
135Team Evi u Edelgard DV 08104 20 886 37B3DD060019.08.20 18:29:27
136SuperGolab PL 0362 20 5149 A454D1040019.08.20 18:30:09
137Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13522 377211980019.08.20 18:30:18
138Volker Barth DV 09181 20 1303 374ED5500019.08.20 18:30:35
139Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9319 372930960019.08.20 18:30:46
140Michalak - Malek PL 0453 20 2790 A4523EF30019.08.20 18:31:01
141Podyma Maciek i ArekPL 083 20 13516 A4230BD40019.08.20 18:31:11
142Bach Sebastian PL 083 20 1076 37B3DBB10019.08.20 18:31:22
143Sadowska Anna PL 0440 20 6643 A4574B2D0019.08.20 18:31:34
144Plandowski-LubowickiPL 084 20 4630 379FD4430019.08.20 18:31:44
145Bar Andrzej PL 0453 20 3547 A420B5B10019.08.20 18:31:54
146Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10949 37B511CA0019.08.20 18:32:04
147Boguslawski-MielczarPL 053 20 23021 372010DF0019.08.20 18:32:19
148Udo Hinz DV 01630 20 744 A4559C250019.08.20 18:32:47
149Udo Hinz DV 01630 20 740 377C6AC00019.08.20 18:32:59
150Wijata Dariusz PL 0218 20 8409 A45739F20019.08.20 18:33:13
151Cieply Boguslaw PL 0188 20 8896 375A29390019.08.20 18:33:27
152Andrzejewski Marek PL 084 20 9802 A457648E0019.08.20 18:33:45
153Guzowski Waldemar PL 0453 20 4003 A45760DD0019.08.20 18:33:59
154Przyjaciele Golebi PL 053 20 23036 A454443A0019.08.20 18:34:10
155Andreas Mahlow DV 09639 20 761 A452B7590019.08.20 18:34:20
156Bach Sebastian PL 083 20 1061 3,78E+0619.08.20 18:34:32
157Nowak Tomasz PL 0474 20 2023 37B6CBEF0019.08.20 18:34:46
158Przyjaciele Golebi PL 053 20 23028 A424B1980019.08.20 18:34:56
159Bak Waldemar PL 0370 20 302 A4518D9C0019.08.20 18:35:09
160Peters Karl Werner DV 09639 20 108 A4522EEB0019.08.20 18:35:21
161Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9290 A457600A0019.08.20 18:40:52
162Andreas Mahlow DV 09639 20 772 A45272860019.08.20 18:41:02
163Lothar Strube DV 09639 20 21 A45132BC0019.08.20 18:41:12
164Kosia PL 084 20 11455 A45763E90019.08.20 18:41:23
165Otwinowski Jan PL 082 20 2460 A45182AD0019.08.20 18:41:36
166Dietmar Wilke DV 09181 20 1249 A4575B2D0019.08.20 18:41:46
167Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5372 A4575B960019.08.20 18:42:00
168Garncarz Marian PL 084 20 6942 37931CEF0019.08.20 18:42:12
169Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10905 A45291910019.08.20 18:42:24
170Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5989 A4573EB10019.08.20 18:42:39
171Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 205 A4528C5F0019.08.20 18:42:49
172Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 206 377B9DA90019.08.20 18:43:00
173Wijata Dariusz PL 0218 20 8402 A4575CE00019.08.20 18:43:20
174Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 209 372C62B40019.08.20 18:43:31
175Stube Dagmar DV 09823 20 211 374E7B040019.08.20 18:43:40
176Zatylny Henryk PL 083 20 2575 3,74E+0619.08.20 18:43:50
177Dietmar Wilke DV 09181 20 1247 A45734BB0019.08.20 18:44:01
178Kosmala Tadeusz PL 053 20 23701 A45763AD0019.08.20 18:44:13
179Buczkowski Andrzej DV 09639 20 470 A422E1E80019.08.20 18:44:22
180Ronny Kunnemann DV 08104 20 864 372E7BE70019.08.20 18:44:32
181Przyjaciele Golebi DV 09639 20 776 A452189D0019.08.20 18:44:44
182Czupryniak Tomasz PL 082 20 9405 A45731900019.08.20 18:44:54
183Matula Kazimierz PL 0453 20 2958 A457579A0019.08.20 18:45:02
184Team Federfu Bchen DV 01629 20 648 374E24AB0019.08.20 18:45:11
185Ostrowski Juri DV 09639 20 481 A45751AF0019.08.20 18:45:24
186Romankiewicz Jan PL 084 20 10770 A4575FDE0019.08.20 18:45:42
187Kosmala Tadeusz PL 013 20 12158 A45731090019.08.20 18:45:55
188Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12443 3748937B0019.08.20 18:46:07
189Buczkowski Andrzej PL 084 20 10511 374B2B4F0019.08.20 18:46:16
190Piekarski Jozef PL 084 20 8010 A4575DC10019.08.20 18:46:27
191Cieply Boguslaw PL 0188 20 8893 372E929B0019.08.20 18:46:37
192Boberski Jacek PL 085 20 6872 37B65D260019.08.20 18:46:49
193Cieply Boguslaw PL 0188 20 8894 A457679A0019.08.20 18:46:58
194Dudka Jerzy PL 0453 20 2374 A45767300019.08.20 18:47:11
195Team Zagan PL 0369 20 3083 372B43920019.08.20 18:47:20
196Nieciag Jacek PL 017 20 4364 A45746E60019.08.20 18:47:31
197Team Zagan PL 0369 20 782 A422EA0B0019.08.20 18:47:44
198Dietmar Wilke DV 09181 20 1252 374F8A600019.08.20 18:48:05
199Elviera Wilke DV 09181 20 1242 A4216BF70019.08.20 18:48:15
200Udo Hinz DV 09732 20 2278 A457629F0019.08.20 18:48:26
201Dzbik Adam PL 0349 20 7320 A4574DC10019.08.20 18:48:37
202Volker Barth DV 09181 20 1302 A45755320019.08.20 18:48:46
203Buczkowski Andrzej PL 084 20 10543 A45763430019.08.20 18:48:57
204Guzowski Waldemar PL 0453 20 4053 A45753700019.08.20 18:49:06
205Tomczak Zbigniew PL 083 20 13434 A45757E50019.08.20 18:49:15
206Mak Kacper PL 083 20 13825 A45765500019.08.20 18:49:25
207Slabik Jadwiga PL 0218 20 7761 A454EDCA0019.08.20 18:49:40
208Buczkowski Andrzej PL 084 20 10531 A45757A90019.08.20 18:49:53
209Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2526 A4575AD30019.08.20 18:50:02
210Jaworski Arkadiusz PL 0489 20 837 B260A2500019.08.20 18:50:22
211Mak Kacper PL 083 20 4725 A452CA290019.08.20 18:50:33
212Buczkowski Andrzej PL 084 20 10690 377B3BF90019.08.20 18:50:41
213Nowak Grzegorz PL 0453 20 12513 A457588A0019.08.20 18:50:50
214Ostrowski Juri DV 09639 20 485 3778EFC30019.08.20 18:51:02
215Gawel Leslaw PL 0453 20 2050 A423BD4F0019.08.20 18:51:13
216Sulminski Marek PL 0214 20 9953 3769BDCD0019.08.20 18:51:22
217Dudka Jerzy PL 0453 20 2369 A45730640019.08.20 18:51:34
218Wdowiak Jan PL 0453 20 10386 A457657E0019.08.20 18:51:46
219Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12426 373069B20019.08.20 18:52:01
220Guzowski Waldemar PL 0453 20 4037 A457578B0019.08.20 18:52:14
221Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4056 A4523D9A0019.08.20 18:52:26
222Tomczyk G + R PL 0489 20 2908 A45766310019.08.20 18:52:40
223Duszewski Krzysztof PL 084 20 5649 A4573C950019.08.20 18:52:50
224Team Federfu Bchen DV 01629 20 647 37B3BBF50019.08.20 18:53:04
225Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5857 A452AD620019.08.20 18:53:13
226Duszewski Krzysztof PL 084 20 5621 B22014F90019.08.20 18:53:25
227Ostrowski Juri DV 09639 20 465 A4234BFC0019.08.20 18:53:36
228Mak Kacper PL 083 20 13816 A425AF2B0019.08.20 18:53:47
229Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10793 A420BC2E0019.08.20 18:53:56
230Konieczny Roman PL 083 20 12001 A45234EE0019.08.20 18:54:15
231Udo Hinz DV 09732 20 2236 A45270880019.08.20 18:54:28
232Buczkowski Andrzej PL 084 20 10523 A4573E840019.08.20 18:54:40
233Team Zagan PL 0369 20 750 37293A4A0019.08.20 18:54:56
234Guzowski Waldemar PL 0453 20 4018 A457394D0019.08.20 18:55:09
235Gronostaj Marcin PL 085 20 7176 372F8BBC0019.08.20 18:55:34
236Andreas Mahlow DV 09639 20 710 A45762800019.08.20 18:55:45
237Czupryniak Tomasz PL 082 20 9416 A45762CC0019.08.20 18:55:55
238Kosia PL 083 20 13315 A45751900019.08.20 18:56:05
239Stube Bernhard DV 09823 20 219 A4574DA30019.08.20 18:56:15
240Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2510 377EF0780019.08.20 18:56:25
241Sulminski Marek PL 0214 20 9952 A45755410019.08.20 18:56:35
242Piekarski Jozef PL 084 20 8006 A45760370019.08.20 18:56:46
243Deker Erwin PL 0305 20 18209 377F012C0019.08.20 18:56:55
244Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4144 A45761AF0019.08.20 18:57:04
245Eckhard Ullrich DV 09639 20 565 A4574A880019.08.20 18:57:14
246Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10556 A45764150019.08.20 18:57:23
247Kopaczynski Edward PL 0362 20 4126 37417F030019.08.20 19:00:42
248Mak Kacper PL 083 20 13913 A4273F100019.08.20 19:01:03
249Andreas Mahlow DV 09639 20 786 A457477C0019.08.20 19:01:16
250Erhard Fischer DV 09639 20 167 A452DE860019.08.20 19:01:25
251Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5851 379D1C360019.08.20 19:01:36
252Lesniewski Jacek PL 0367 20 2669 A4575A6A0019.08.20 19:01:48
253Slabik Jadwiga PL 0218 20 7732 A45743CB0019.08.20 19:01:58
254Kopaczynski Edward PL 0362 20 4136 A452F36C0019.08.20 19:02:13
255Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 977 B22070F10019.08.20 19:02:22
256Slabik Tadeusz PL 0218 20 7702 3796652F0019.08.20 19:02:32
257Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12441 372C6B300019.08.20 19:02:43
258Zukowski Sylwester PL 0453 20 3760 A453773C0019.08.20 19:02:54
259Garncarz Marian PL 084 20 6907 37B66EA30019.08.20 19:03:09
260Team Zagan PL 0369 20 3082 A45759100019.08.20 19:03:24
261Team Zagan PL 0369 20 726 377A86B90019.08.20 19:03:34
262Zukowski Sylwester PL 0453 20 3748 37B27E340019.08.20 19:03:45
263Berthold Gobel DV 09998 20 104 A457556F0019.08.20 19:03:55
264Team Federfu Bchen DV 09181 20 1632 A45299810019.08.20 19:04:05
265Ostrowski Juri DV 09639 20 496 374AF1BC0019.08.20 19:04:16
266Czupryniak Tomasz PL 082 20 9429 A45760FB0019.08.20 19:04:26
267Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 932 377476910019.08.20 19:04:36
268Boguslawski-MielczarPL 082 20 8945 A42727030019.08.20 19:04:46
269Gawel Leslaw PL 0453 20 2046 A45753160019.08.20 19:04:55
270Team Zagan PL 0369 20 739 A45752BD0019.08.20 19:05:05
271Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12442 37305CC60019.08.20 19:05:16
272Ostrowski Juri DV 09639 20 527 A4574A1F0019.08.20 19:05:30
273Nowak Grzegorz PL 0453 20 12557 A4573B960019.08.20 19:05:42
274Bar Andrzej PL 0453 20 3539 37B5B86E0019.08.20 19:05:53
275Garncarz Marian PL 084 20 6917 3799A5A80019.08.20 19:06:02
276Brzuchanski Tomasz PL 083 20 13440 A457438F0019.08.20 19:06:14
277Ostrowski Juri DV 09639 20 489 A45752440019.08.20 19:06:26
278Boguslawski-MielczarPL 082 20 8958 A4576F920019.08.20 19:06:37
279Ronny Kunnemann DV 08104 20 873 A423E4010019.08.20 19:06:46
280Cieply Boguslaw PL 0188 20 8892 A4573FDE0019.08.20 19:07:00
281Team Zagan PL 0369 20 11002 A45209060019.08.20 19:07:10
282Stube Bernhard DV 09823 20 226 A45732530019.08.20 19:07:26
283Andrzejewski Marek PL 084 20 9810 A4575E480019.08.20 19:07:39
284Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8362 A4576D490019.08.20 19:07:58
285Romankiewicz Jan PL 084 20 10679 A457684E0019.08.20 19:08:09
286Przyjaciele Golebi DV 09639 20 442 A454DA9A0019.08.20 19:08:18
287Brzuchanski Tomasz PL 083 20 10912 374E42510019.08.20 19:08:29
288Buczkowski Andrzej PL 084 20 10658 A4523FC50019.08.20 19:08:44
289Andreas Mahlow DV 09639 20 709 A45744150019.08.20 19:08:54
290Udo Hinz DV 09732 20 2288 A4574EB10019.08.20 19:09:03
291Andreas Mahlow DV 09639 20 737 A45758990019.08.20 19:09:12
292Buczkowski Andrzej PL 084 20 10545 A4575E570019.08.20 19:09:23
293Team Zagan PL 0369 20 703 A452AA470019.08.20 19:09:34
294Dzbik Adam PL 0349 20 7347 A45736220019.08.20 19:09:46
295Eckhard Ullrich DV 09639 20 588 A457485D0019.08.20 19:10:14
296Team Zagan PL 0369 20 11027 A45765E70019.08.20 19:10:25
297Kosia PL 083 20 13609 372F62340019.08.20 19:10:33
298Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8508 372E53090019.08.20 19:10:45
299Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9287 3775F73A0019.08.20 19:10:54
300Dietmar Wilke DV 09181 20 1239 A424668E0019.08.20 19:11:04
301SuperGolab PL 0362 20 5080 A4576F380019.08.20 19:11:13
302Kosmala Tadeusz PL 013 20 12140 A452E09C0019.08.20 19:11:24
303Dietmar Wilke DV 09181 20 1236 A457667D0019.08.20 19:11:33
304Slabik Jadwiga PL 0218 20 7727 B220A67C0019.08.20 19:11:42
305Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9588 37B4BE9B0019.08.20 19:11:52
306Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9488 A45743BC0019.08.20 19:12:03
307Zatylny Henryk PL 083 20 2577 A45756220019.08.20 19:12:31
308Udo Hinz DV 09732 20 2263 A4223CCC0019.08.20 19:12:44
309Duszewski Krzysztof PL 084 20 5615 A45742BD0019.08.20 19:12:57
310Walesa Mateusz PL 0250 20 10358 A4523DC70019.08.20 19:13:09
311Nowak Grzegorz PL 0453 20 12552 A45738B70019.08.20 19:13:19
312Zukowski Sylwester PL 0453 20 3749 37464CE20019.08.20 19:13:31
313Talacha Andrzej PL 0218 20 8210 A457686C0019.08.20 19:13:42
314Kosia PL 083 20 13303 A4576F740019.08.20 19:14:03
315Tomczyk G + R PL 0489 20 2907 A457479A0019.08.20 19:14:16
316Lesniewski Jacek PL 0367 20 11261 A452A2210019.08.20 19:14:29
317Lothar Strube DV 09639 20 12 A4575B4B0019.08.20 19:14:40
318Plandowski-LubowickiPL 084 20 4606 37B0BFC50019.08.20 19:14:54
319Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 10388 A4229ED10019.08.20 19:15:17
320Talacha Andrzej PL 0218 20 8250 A453CDD90019.08.20 19:15:27
321Kopaczynski Edward PL 0362 20 4119 A4574C2C0019.08.20 19:15:43
322Wijata Dariusz PL 0218 20 8425 37201B980019.08.20 19:15:52
323Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8376 A457576D0019.08.20 19:16:03
324Talacha Andrzej PL 0218 20 8209 A452A0C90019.08.20 19:16:14
325Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4043 A45758F30019.08.20 19:16:26
326Guzowski Waldemar PL 0453 20 4040 A45744F70019.08.20 19:16:36
327Udo Hinz DV 09732 20 2271 A45741DC0019.08.20 19:16:46
328Otwinowski Jan PL 082 20 2443 A457376D0019.08.20 19:16:55
329Musial Adam PL 053 20 23070 A45761450019.08.20 19:17:06
330Andreas Mahlow DV 09639 20 738 A4575AC40019.08.20 19:17:24
331Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 943 A45764D90019.08.20 19:17:34
332Duszewski Krzysztof PL 084 20 5617 A4500E940019.08.20 19:17:42
333Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8383 A4575FA10019.08.20 19:17:54
334Lesniewski Jacek PL 0367 20 11258 37750E0B0019.08.20 19:18:03
335Nieciag Jacek PL 017 20 4365 A4573AE20019.08.20 19:18:17
336Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 202 37772ED80019.08.20 19:18:30
337Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 921 A452814B0019.08.20 19:18:38
338Lesniewski Jacek PL 0367 20 11242 A452DFE80019.08.20 19:18:49
339Kosia PL 0218 20 7760 A45176030019.08.20 19:18:59
340Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4011 37B25A9B0019.08.20 19:19:09
341Andreas Mahlow DV 09639 20 779 A45757120019.08.20 19:19:19
342Erhard Fischer DV 09639 20 170 A45765410019.08.20 19:19:29
343Wijata Dariusz PL 0218 20 8430 374D5FB00019.08.20 19:19:40
344Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4009 A45746AA0019.08.20 19:27:37
345Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 204 A45752AE0019.08.20 19:27:47
346Puchala Jozef PL 084 20 10691 37B5AD4D0019.08.20 19:27:57
347Dudka Jerzy PL 0453 20 2375 A45764060019.08.20 19:28:13
348Przyjaciele Golebi PL 084 20 11003 377305D60019.08.20 19:28:28
349Erhard Fischer DV 09639 20 174 A4503D460019.08.20 19:28:38
350Kopaczynski Edward PL 0362 20 4122 374DDB8A0019.08.20 19:28:49
351Kosia PL 0218 20 7744 A4575F920019.08.20 19:28:59
352Plandowski-LubowickiPL 084 20 4604 A457659C0019.08.20 19:29:09
353Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 986 A45745320019.08.20 19:29:20
354Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4091 A457469B0019.08.20 19:29:29
355Michalak - Malek PL 0453 20 2787 A424BBCF0019.08.20 19:29:39
356Piekarski Jozef PL 084 20 8011 A45752080019.08.20 19:29:51
357Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4127 A4573CC20019.08.20 19:30:00
358Erhard Fischer DV 09639 20 155 A457674F0019.08.20 19:30:10
359Kosmala Tadeusz PL 053 20 23702 A4573DA30019.08.20 19:30:18
360Musial Adam PL 053 20 23061 A4575E1B0019.08.20 19:30:26
361Piekarski Jozef PL 084 20 8004 A45755D80019.08.20 19:30:34
362Team Federfu Bchen DV 09181 20 1708 A42864310019.08.20 19:30:45
363SuperGolab PL 0362 20 5083 A45738D50019.08.20 19:30:55
364Zukowski Sylwester PL 0453 20 3764 A452321D0019.08.20 19:31:05
365Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 210 3747CE2E0019.08.20 19:31:13
366Tomczyk G + R PL 0489 20 2909 A4203E1A0019.08.20 19:31:23
367Michalak - Malek PL 0453 20 2786 A45746D70019.08.20 19:31:31
368Otwinowski Jan PL 082 20 2439 A42635AE0019.08.20 19:31:39
369Pielecha Slawomir PL 083 20 5247 A4573B870019.08.20 19:31:56
370Berthold Gobel DV 09998 20 103 372D639D0019.08.20 19:32:07
371Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 968 A45767F40019.08.20 19:32:16
372Buczkowski Andrzej PL 084 20 10641 A4574D490019.08.20 19:32:27
373Dudka Jerzy PL 0453 20 2381 A42266FF0019.08.20 19:32:38
374Walesa Mateusz PL 0250 20 10353 379E39C80019.08.20 19:32:47
375Bak Waldemar PL 0370 20 345 A457685D0019.08.20 19:32:58
376Puchala Jozef PL 084 20 10654 A4505C210019.08.20 19:33:07
377Brzuchanski Tomasz PL 082 20 1002 A4205DBB0019.08.20 19:33:16
378Gawel Leslaw PL 0453 20 2044 374336C10019.08.20 19:33:27
379Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2502 A42320350019.08.20 19:33:36
380Slabik Tadeusz MariuPL 0218 20 3626 A4576DC10019.08.20 19:33:46
381Eckhard Kieselbach DV 09732 20 2503 A45766F50019.08.20 19:33:57
382Przyjaciele Golebi PL 053 20 23004 374D7F680019.08.20 19:34:11
383Buczkowski Andrzej PL 084 20 10502 A4575AA60019.08.20 19:34:22
384Szelkowski Ireneusz PL 0453 20 10368 379B44AB0019.08.20 19:34:31
385Lothar Strube DV 09639 20 17 A453F1670019.08.20 19:34:40
386Nieciag Jacek PL 017 20 4401 372BE46E0019.08.20 19:34:54
387Poslowski Piotr PL 0218 20 8925 A457386C0019.08.20 19:35:03
388Deker Erwin PL 0305 20 18208 A45764E80019.08.20 19:35:11
389Endriu PL 096 20 4760 A422AB250019.08.20 19:35:26
390Elviera Wilke DV 09181 20 1241 A4574C950019.08.20 19:35:37
391Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4029 373119560019.08.20 19:35:46
392Boberski Jacek PL 085 20 6876 A45766E60019.08.20 19:35:56
393Zatylny Henryk PL 083 20 2568 373074F50019.08.20 19:36:08
394Kosmala Tadeusz PL 013 20 12191 A45737F40019.08.20 19:36:31
395Ostrowski Juri DV 09639 20 464 A452DBDD0019.08.20 19:36:40
396Elviera Wilke DV 09181 20 1253 A45766130019.08.20 19:36:48
397Stuliglowa Maciej GB 20 82898 A4574F290019.08.20 19:36:57
398Konieczny Roman PL 083 20 12005 376923E50019.08.20 19:37:07
399Kurkowski Slawomir PL 0321 20 5990 A4573CB30019.08.20 19:37:18
400Andreas Mahlow DV 09639 20 781 373091E50019.08.20 19:37:34
401Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12438 A4575A5B0019.08.20 19:37:43
402Slabik Tadeusz MariuPL 0218 20 3618 A452B5A60019.08.20 19:37:56
403Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9573 375907E40019.08.20 19:38:06
404Lothar Strube DV 09639 20 39 A4575A790019.08.20 19:38:15
405Deker Erwin PL 0305 20 18205 A45758D50019.08.20 19:38:23
406Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8452 373083C20019.08.20 19:38:36
407Sulminski Marek PL 0214 20 9954 A4574C1D0019.08.20 19:39:17
408Buczkowski Andrzej PL 084 20 10673 A45762EA0019.08.20 19:39:30
409Puchala Jozef PL 084 20 10651 A4576DD00019.08.20 19:39:39
410Kosmala Tadeusz PL 013 20 12137 A4573C680019.08.20 19:39:51
411Ronny Kunnemann DV 08104 20 850 37B4B5CF0019.08.20 19:39:59
412Buczkowski Andrzej PL 084 20 10694 A45742080019.08.20 19:40:07
413Romankiewicz Jan PL 084 20 4822 377328E40019.08.20 19:40:15
414Konieczny Roman PL 083 20 12073 A45759D40019.08.20 19:40:24
415Dzbik Adam PL 0349 20 7321 A45757C70019.08.20 19:40:33
416Eckhard Ullrich DV 09639 20 567 A4573F0B0019.08.20 19:40:42
417Bak Waldemar PL 0370 20 338 A4573F740019.08.20 19:40:51
418Plandowski-LubowickiPL 084 20 4632 A4573A970019.08.20 19:41:00
419Gronostaj Marcin PL 085 20 7185 A45735AB0019.08.20 19:41:25
420Elviera Wilke DV 09181 20 1238 37291D9D0019.08.20 19:41:32
421Otwinowski Jan PL 082 20 2425 373026200019.08.20 19:41:40
422Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10997 A424FAB70019.08.20 19:41:49
423Poslowski Piotr PL 0218 20 8904 A4573D1C0019.08.20 19:42:00
424Makrzanowski MiroslaPL 084 20 8373 A4575C860019.08.20 19:42:12
425Lothar Strube DV 09639 20 34 A450FB370019.08.20 19:42:21
426Berthold Gobel DV 09998 20 115 A45764600019.08.20 19:42:30
427Sliz Julian PL 084 20 8781 374D93720019.08.20 19:42:45
428Ostrowski Juri DV 09639 20 521 A45744060019.08.20 19:42:53
429Team Zagan PL 0369 20 753 376BC6700019.08.20 19:43:03
430Buczkowski Andrzej PL 084 20 10659 A453647B0019.08.20 19:43:11
431Team Zagan PL 0369 20 11036 A45761DC0019.08.20 19:43:24
432Team Federfu Bchen DV 09181 20 1714 A45763070019.08.20 19:43:39
433Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5854 A457396B0019.08.20 19:43:50
434Bak Waldemar PL 0370 20 361 A45751CD0019.08.20 19:43:58
435Bar Andrzej PL 0453 20 3577 372BD4140019.08.20 19:44:07
436Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9590 A42763EB0019.08.20 19:44:14
437Poslowski Piotr PL 0218 20 8924 A4575D1C0019.08.20 19:44:25
438Boberski Jacek PL 085 20 6857 A45738A80019.08.20 19:44:34
439Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 984 374219290019.08.20 19:44:42
440Jaskula Zygmunt PL 0407 20 9591 A45764F70019.08.20 19:44:50
441Elviera Wilke DV 09181 20 1246 A45294970019.08.20 19:45:02
442Kosmala Tadeusz PL 053 20 23722 A424DAE40019.08.20 19:45:11
443Kosmala Tadeusz PL 013 20 12141 A4575BF00019.08.20 19:45:25
444Zatylny Henryk PL 083 20 2572 375680C70019.08.20 19:45:36
445Karolak Jerzy PL 053 20 23027 A457329F0019.08.20 19:45:52
446Buczkowski Andrzej PL 084 20 10535 A452F8E60019.08.20 19:46:02
447Kolodziejczak SlawomPL 0489 20 963 A4573AB50019.08.20 19:46:09
448Sliz Julian PL 053 20 23059 374A21900019.08.20 19:46:21
449Deker Erwin PL 0305 20 18213 A45743DA0019.08.20 19:46:30
450Kosmala Tadeusz PL 013 20 12161 A45761810019.08.20 19:46:40
451Kuzminska Dorota PL 082 20 4151 A45765F60019.08.20 19:46:48
452Buczkowski Andrzej PL 084 20 10536 A4573F920019.08.20 19:46:58
453Zatylny Henryk PL 083 20 2569 A45761270019.08.20 19:47:09
454Romankiewicz Jan PL 084 20 10756 A457647F0019.08.20 19:47:19
455Brzuchanski Tomasz PL 084 20 10930 A45738020019.08.20 19:47:34
456Tomczak Zbigniew PL 0453 20 12434 A457658D0019.08.20 19:47:48
457Udo Hinz DV 09732 20 2282 A45738110019.08.20 19:48:12
458Dzbik Adam PL 0349 20 7349 A45766B90019.08.20 19:48:24
459Dabrzalski - Kwasny PL 0453 20 9285 A45733BC0019.08.20 19:48:33
460Stube Dagmar DV 09823 20 206 37296F1D0019.08.20 19:48:43
461Pielecha Slawomir PL 083 20 5248 A45762080019.08.20 19:48:53
462Ronny Kunnemann DV 08104 20 870 A45731630019.08.20 19:49:03
463Zytkiewicz R + J PL 0367 20 5858 372DC96E0019.08.20 19:49:15
464Kozuchowski Henryk PL 0362 20 4121 A4247A130019.08.20 19:49:28
465Kropp Henryk RadoslaPL 085 20 4062 A45763F80019.08.20 19:49:41
466Pietkiewicz Mariusz PL 0367 20 201 A4574A5B0019.08.20 19:49:51
467Lenz Heinz Jurgen DV 05751 20 472 A45762260019.08.20 19:50:03
468Nieciag Jacek PL 017 20 4409 A45740A00019.08.20 19:50:23
469Gronostaj Marcin PL 085 20 7198 A4576FCF0019.08.20 19:50:33
470Michalak - Malek PL 0453 20 2788 A424FF850019.08.20 19:50:47
471Garczynski Miroslaw PL 0453 20 8501 A4576FB00019.08.20 19:51:10