WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381554


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin LATO 2020

REGULAMIN WG WITNICA 2020

1.  Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki                       określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl  Zgłoszenie gołębi można dokonać           również telefonicznie i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.

​2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2020 z kartami własności. Rodowody muszą być dostarczone dopiero po locie          finałowym na gołębie które ukończyły sezon.

​3. Gołębie dostarczone na WG WITNICA stają się własnością organizatora.

4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 170 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.                                       

 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 170 zł na konto WG Witnica Lidia Kucharska nr rachunku                         89 1020 1954 0000 7502 0185 9693, w tytule: opłata za gołębie lato. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi.                 W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.

 ​6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 10.04.2020 do dnia 20.05.2020. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres       organizatora.

 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie i były w wieku od 30 do 45 dni. Gołębie nie mogą być pomalowane sprayem.

 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 31.05.2020r. 

 9.Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy,                  obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, salmonellozie i ospie. Obraczki elektroniczne zostaną przyporządkowane gołębią przed pierwszym lotem treningowym. Wszystkie lota treningowe będzie można obserwować w zakładce „ wyniki na żywo”.

10.Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 6 lotów treningowych z odległości od 3 km do 70 km oraz  5 lotów konkursowych,  z odległości         od 110 km do 430 km. Transport gołębi i wypuszczenie będzie wspólne z gołębiami z Klubu Witnica.

11.Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji bądż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ).

12.Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1 : 3 , czyli 33%. W przypadku niewyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie       odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 21:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy lotu finałowego ).

13.Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców z Klubu Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego ( 1-5 ) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.

14.Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 500 szt. gołębi. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 500 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula         nagród to 42 500 zł.

15.Od wygranej powyżej 2000 zł  zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.

16.Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody pieniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 21 dni po odbytym locie       finałowym.

17.Plan lotów:

     1.    20.08.2020      Oranienburg        115 km

     2.    29.08.2020       Nauen                 150 km

     3.    05.09.2020       Genthin               190 km

     4.    12.09.2020       Gifhorn                295 km (półfinał)

     5.    19.09.2020       Bremen               428 km  (finał)

     UWAGA – miejscowości i daty mogą ulec zmianie, ale nie lot finałowy Bremen

18.Nagrody

        Loty konkursowe nr 1,2,3

     1 miejsce –  dyplom + 500 zł

     2 miejsce – dyplom + 400 zł

     3 miejsce – dyplom + 300 zł

     

 

         Lot półfinałowy

      1 miejsce – puchar + 1200 zł

      2 miejsce – puchar + 800 zł

      3 miejsce – puchar + 600 zł

      4 miejsce – dyplom + 500 zł

      5 miejsce – dyplom + 400 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 300 zł

 

           Lot finałowy

      1 miejsce – puchar + 6500 zł

      2 miejsce – puchar + 3500 zł

      3 miejsce – puchar + 2500 zł

      4 miejsce – dyplom + 1500 zł

      5 miejsce – dyplom + 1200 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 600 zł

     11- 15 miejsce – dyplom + 500 zł

     16- 20 miejsce – dyplom + 300 zł

     21- 25 miejsce – dyplom + 200 zł

 

           Najlepsze lotniki z 5 lotów według punktów

       1 miejsce – puchar + 3500 zł

       2 miejsce – puchar + 2500 zł

       3 miejsce – puchar + 1500 zł

       4 miejsce – dyplom + 700 zł

       5 miejsce – dyplom + 500 zł

       6-10 miejsce – dyplom + 400 zł

       

 

​19.Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna odbędzie się dnia 23.01.2021r. w Witnicy- “Sala Parkowa” ul. Strzelecka 1. (termin może ulec zmianie). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni wszyscy zdobywcy nagród pieniężnych oraz uczestnicy zawodów, którzy zgłosili i opłacili min. 10 szt gołębi w jednej z wybranych Edycji Lato, Zima lub razem 10 szt gołębi w dwóch Edycjach. Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 20 szt gołębi to zaproszone będą dwie osoby Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 130zł. Tandem zaproszony będzie jako jedna osoba. Na aukcji zostanie wystawionych po 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i po 10 najszybszych lotników z Edycji Lato i Zima 2020. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia, najlepszą pietnastkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji a termin kiedy i gdzie zostanie podany w póżniejszym terminie. Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 120 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi, pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatora, a właściciela gołębia. Jeżeli gołąb nie znajdzie nabywcy to zostaje własnością organizatora.

20.Podczas odbywania się lotu półfinałowego i finałowego, wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez organizatora.

21. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

                                                                                                                                                   “DOBRY LOT”