WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381424


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin LATO 2021

REGULAMIN WG WITNICA 2021

1.  Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl  Zgłoszenie gołębi można dokonać również telefonicznie tel. 607095156 i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.

​2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2021r. z kartami własności. Rodowody muszą być dostarczone dopiero po locie finałowym na gołębie które ukończyły sezon.

​3. Gołębie dostarczone na WG Witnica stają się własnością organizatora.

4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 200 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne. Jeżeli hodowca zgłosi i opłaci 10 szt. gołębi to przysługuje mu 1 gołąb gratisowy.                                       

 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 200 zł na konto WG Witnica Lidia Kucharska nr rachunku 89 1020 1954 0000 7502 0185 9693, w tytule: opłata za gołębie Lato. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi. W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.

 ​6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 01.04.2021 do dnia 30.04.2021. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora Lidia i Paweł Kucharscy ul. Starzyńskiego 2  66-460 Witnica.

 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie, mykoplazmozie i były w wieku od 30 do 45 dni. Gołębie nie mogą być pomalowane sprayem.

 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik zostanie poinformowany i  może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 15.05.2021r. 

 9. Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy, obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, salmonellozie, mykoplazmozie i ospie. Obrączki elektroniczne zostaną przyporządkowane gołębią przed pierwszym lotem treningowym. Wszystkie lota treningowe będzie można obserwować w zakładce „ Wyniki na żywo”.

10. Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 6 lotów treningowych z odległości od 3 km do 50 km oraz  4 lota konkursowe,  z odległości od 100 km do 310 km.

11. Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji bądż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ). Gołębie Konstancji Kucharskiej ( Kosia ) nie będą uczestniczyć w locie finałowym.

12. Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1 : 3 , czyli 33%. W przypadku niewyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu, zegar zostanie odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 22:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy finału ).

13. Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców Klubu Witnica i uczestników WG Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego ( 1-4 ) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.

14. Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 500 szt. gołębi. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 500 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula nagród to 50 000 zł + puchary, dyplomy, zaproszenia na zabawę.

15. Od wygranej powyżej 2000 zł  zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.

16. Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody pieniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 30 dni po odbytym locie finałowym.

17. Plan lotów:

 

 

     1. 05.07.2021  Mościczki              3 km ( trening- poniedziałek )

     2. 07.07.2021  Kamień Wielki       10 km ( trening - środa )

     3. 09.07.2021  Cychry                   15 km ( trening - piatek )

     4. 12.07.2021  Boleszkowice         30 km ( trening - poniedziałek )

     5. 14.07.2021  Mieszkowice          35 km ( trening - środa )

     6. 16.07.2021  Chojna                    50 km ( trening - piatek )

     7. 26.07.2021  Prenzlau                 100 km ( konkurs - poniedziałek )

     8. 31.07.2021  Neubrandenburg    150 km ( konkurs - sobota )

     9. 07.08.2021  Teterow                   200 km ( konkurs - sobota )

    10. 14.08.2021  Lubeck                   310 km ( Finał - sobota )

 

     18. Nagrody

     Loty konkursowe nr 1,2,3

     1 miejsce –  puchar + 500 zł

     2 miejsce – dyplom + 400 zł

     3 miejsce – dyplom + 300 zł

     4 miejsce – dyplom + 200 zł

     5 miejsce – dyplom + 100 zł

     

       Lot finałowy

      1 miejsce – puchar + 7000 zł

      2 miejsce – puchar + 5000 zł

      3 miejsce – puchar + 3000 zł

      4 miejsce – dyplom + 2000 zł

      5 miejsce – dyplom + 1500 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 1000 zł

     11-20 miejsce – dyplom + 400 zł

     21- 30 miejsce – dyplom + 300 zł

 

       Najlepsze lotniki z 10 lotów według punktów ( 6 treningów + 4 konkursowe )

       1 miejsce – puchar + 5000 zł

       2 miejsce – puchar + 3000 zł

       3 miejsce – puchar + 2000 zł

       4 miejsce – dyplom + 1500 zł

       5 miejsce – dyplom + 1000 zł

       6-10 miejsce – dyplom + 500 zł 

​19. Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna odbędzie się 28.01.2022r. w Witnicy- “Sala Parkowa” ul. Strzelecka 1. (termin może ulec zmianie). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni wszyscy zdobywcy nagród pieniężnych oraz uczestnicy zawodów, którzy zgłosili i opłacili min. 5 szt gołębi w Edycji Lato lub 10 szt gołębi w Edycji Zima. Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 15 szt gołębi w dwóch Edycjach Lato i Zima  to zaproszone będą dwie osoby. Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 150 zł. Tandem zaproszony będzie jako jedna osoba. Na aukcji zostanie wystawionych 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 10 najszybszych lotników z Edycji Lato i Zima 2021. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia najlepszą pietnastkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji a termin kiedy i gdzie zostanie podany w póżniejszym terminie. Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 150 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi, pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatora, a właściciela gołębia. Jeżeli gołąb nie znajdzie nabywcy to zostaje własnością organizatora.

20. Podczas odbywania się lotów konkursowych, wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez organizatora.

21. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

                                                                                                                                                                                                             “ DOBRY LOT ”