WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381503


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin ZIMA 2021

REGULAMIN WG WITNICA EDYCJA ZIMA 2021

 1. Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl Zgłoszenie gołębi można dokonać również telefonicznie i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2021r. z kartami własności. Rodowody muszą być dostarczone dopiero po locie finałowym na gołębie które ukończyły sezon.
 3. Jeżeli ktoś opłaci 5 szt gołębi, to 1 gołębia może dostarczyć gratis, jeżeli ktoś opłaci 10 szt gołębi, to 2 gołębie może dostarczyć gratis.
 4. Gołębie dostarczone na WG WITNICA stają się własnością organizatora.
 5. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 120 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.
 6. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 120 zł na konto WG WITNICA  Lidia Kucharska nr rachunku 89 1020 1954 0000 7502 0185 9693 w tytule: opłata za gołębie zima. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi. W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.
 7. Gołębie należy dostarczyć od dnia 01.09.2021r. do dnia 30.09.2021r. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora.
 8. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie i były w wieku od 30 do 50 dni. Gołębie nie moga być pomalowane sprayem.
 9. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 15.10.2021r..
 10. Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy, obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie i salmonellozie.
 11. Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 5 lotów treningowych z odległości od 3 km do 20 km i 2 lota konkursowe.
 12. Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji bądż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ).
 13. Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1:3, czyli 33 %. W przypadku niewyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 16:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy lotu finałowego ).
 14. Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców z Klubu Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego ( 1 lub 2 ) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.
 15. Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 350 szt gołębi opłaconych. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 350 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula nagród to 21 000 zł.
 16. Od wygranej powyżej 2 000 zł zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.
 17. Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody piniężne, organizator WG WITNICA zobowiązuje się wypłacić w ciągu 21 dni po odbytytym locie finałowym.
 18. Plan lotów: 1.  11.12.2021r.  Sellow 40 km ( półfinał ) 2.  18.12.2021r.  Muncheberg 60 km ( finał )   
 19. Nagrody lot nr 1 półfinał: 1 miejsce puchar+1 000 zł  2 miejsce puchar+700 zł  3 miejsce puchar+500 zł  4 miejsce dyplom+400 zł  5 miejsce dyplom+300 zł  6-10 miejsce dyplom+200 zł.
 20. Nagrody lot nr 2 finał: 1 miejsce puchar+3 000 zł  2 miejsce puchar+1 500 zł  3 miejsce puchar+1 200 zł  4 miejsce dyplom+800 zł  5 miejsce dyplom+600 zł  6-10 miejsce dyplom+400 zł  11-15 miejsce dyplom+300 zł  16-20 miejsce dyplom+200 zł.       
 21. Najlepsze lotniki nagrodzone z 5 lotów treningowych + 2 lota konkursowe według ilości zdobytych  punktów:  1 miejsce puchar+2 000 zł  2 miejsce puchar+1 500 zł  3 miejsce puchar+1 000 zł  4 miejsce dyplom+600 zł  5 miejsce dyplom+400 zł.
 22. Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna, odbędzie się 28.01.2022r. w Witnicy- “ Sala Parkowa “ ul. Strzelecka 1 ( termin może ulec zmianie ). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni wszyscy zdobywcy nagród pieniężnych oraz uczestnicy zawodów, którzy zgłosili i opłacili min. 10 szt gołębi w Edycji Zima  lub w  dwóch Edycjach Lato i Zima 10 szt gołębi.Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 15 szt gołębi to zaproszone będą dwie osoby. Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 150 zł. Tandem zaproszony będzie jako jedna osoba. Na aukcji zostanie wystawionych po 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 10 najszybszych lotników z Edycji Lato i Zima 2021. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia, najlepszą pietnastkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji a termin kiedy i gdzie zostanie podany w póżniejszym terminie.Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 120 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi będzie pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatorem, a właścicielem gołębia. Jeżeli gołąb nie znajdzie nabywcy to zostaje własnościa organizatora.
 23. Podczas odbywania się lotu półfinałowego i finałowego, wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez organizatora.
 24. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “ DOBRY  LOT “