WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381498


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin LATO 2022

REGULAMIN WG WITNICA 2022

1.  Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl  Zgłoszenie gołębi można dokonać również telefonicznie tel. 607095156 i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.

​2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2022 z kartami własności. Rodowody muszą być dostarczone dopiero po locie finałowym na gołębie które ukończyły sezon.

​3. Gołębie dostarczone na WG Witnica stają się własnością organizatora.

4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 230 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.                                       

 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 230 zł na konto WG Witnica Lidia Kucharska nr rachunku 89 1020 1954 0000 7502 0185 9693, w tytule: opłata za gołębie Lato. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi. W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.

 ​6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 01.04.2022 do dnia 10.05.2022. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora Lidia i Paweł Kucharscy ul. Starzyńskiego 2  66-460 Witnica.

 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie przynajmniej 14 dni przed dostarczeniem i były w wieku od 30 do 45 dni. Gołębie nie mogą być pomalowane sprayem.

 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych lub zaginie koło domu, uczestnik zostanie poinformowany i  może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 31.05.2022r. 

 9. Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy, obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, salmonellozie, mykoplazmozie i ospie. Obraczki elektroniczne zostaną przyporządkowane gołębia przed pierwszym lotem treningowym. Wszystkie lota treningowe będzie można obserwować w zakładce „ Wyniki na żywo”.

10. Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 5 lotów treningowych ( bez koszowania ) z odległości od 3 km do 40 km oraz  5 lotów konkursowych,  z odległości od 75 km do 315 km.

11. Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji badż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ). Gołębie Konstancji Kucharskiej ( Kosia ) nie uczestniczą w locie finałowym.

12. Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1 : 3 , czyli 33%. W przypadku niewyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 22:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy finału ).

13. Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców Klubu Witnica i uczestników WG Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego ( 1-5 ) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.

14. Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 570 szt opłaconych gołębi. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 570 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula nagród to 64 000 zł + puchary, dyplomy i zaproszenia na zabawę.

15. Od wygranej powyżej 2000 zł  zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.

16. Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody pieniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 30 dni po odbytym locie finałowym.

17. Plan lotów :

     1. 30.06.2022  Mościczki                3 km ( trening- czwartek )

     2. 05.07.2022  Kamień Wielki      10 km ( trening - wtorek )

     3. 07.07.2022  Cychry                   15 km ( trening - czwartek )

     4. 12.07.2022  Boleszkowice         30 km ( trening - wtorek )

     5. 14.07.2022  Mieszkowice          35 km ( trening - czwartek )

     6. 19.07.2022  Krajnik                    75 km ( konkurs - wtorek )

     7. 22.07.2022  Prenzlau                100 km ( konkurs - piątek )

     8. 26.07.2022  Neubrandenburg   150 km ( konkurs - wtorek )

     9. 29.07.2022  Teterow                 200 km ( konkurs - piątek )

    10. 05/06.08.2022  Lubeck            315 km ( Finał – piątek lub sobota )

 

 

     

18. Nagrody :

     Loty konkursowe nr. 1,2,3,4

     1 miejsce –  puchar + 1 000 zł

     2 miejsce – dyplom + 400 zł

     3 miejsce – dyplom + 300 zł

     4 miejsce – dyplom + 200 zł

     5 miejsce – dyplom + 100 zł

   Lot finałowy

      1 miejsce – puchar + 10 000 zł

      2 miejsce – puchar + 5 000 zł

      3 miejsce – puchar + 3 000 zł

      4 miejsce – dyplom + 2 000 zł

      5 miejsce – dyplom + 1 500 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 1 000 zł

     11-20 miejsce – dyplom + 500 zł

     21- 30 miejsce – dyplom + 300 zł

 

 Najlepsze lotniki liczone z 5 lotów konkursowych według punktów.

       1 miejsce – puchar + 6 000 zł

       2 miejsce – puchar + 4 000 zł

       3 miejsce – puchar + 3 000 zł

       4 miejsce – dyplom + 2 000 zł

       5 miejsce – dyplom + 1000 zł

       6-10 miejsce – dyplom + 500 zł

       11-20 miejsce – dyplom + 300 zł 

​19. Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna odbędzie się 21.01.2023r. w Witnicy- “Sala Parkowa” ul. Strzelecka 1. (termin może ulec zmianie). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni wszyscy zdobywcy nagród pieniężnych oraz uczestnicy zawodów, którzy zgłosili i opłacili min. 10 szt gołębi w Edycji Lato lub 15 szt gołębi w Edycji Zima. Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 20 szt gołębi w dwóch Edycjach Lato i Zima  to zaproszone będą dwie osoby. Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 170 zł. Tandem zaproszony będzie jako jedna osoba. Na aukcji zostanie wystawionych 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 10 najszybszych lotników z Edycji Lato i Zima 2022. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia najlepsza pietnastkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji a termin kiedy i gdzie zostanie podany w póżniejszym terminie. Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 150 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi, pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatora, a właściciela gołębia. Jeżeli gołab nie znajdzie nabywcy to zostaje własnościa organizatora.

20. Podczas odbywania się lotów konkursowych, wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez organizatora.

21. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacja Regulaminu.

                                                                                                                                                                                                             “ DOBRY LOT ”