WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikEdycja LATO 2022

Edycja ZIMA 2022


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 219622


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin ZIMA 2022

                               REGULAMIN WG WITNICA EDYCJA ZIMA 2022

 1. Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl Zgłoszenie gołębi można dokonać również telefonicznie i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2022r. z kartami własności. Rodowody muszą być dostarczone dopiero po locie finałowym na gołębie które ukończyły sezon.
 3. Gołębie dostarczone na WG Witnica stają się własnością organizatora.
 4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 110 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.
 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 110 zł na konto WG Witnica  Lidia Kucharska nr rachunku 89 1020 1954 0000 7502 0185 9693 w tytule: opłata za gołębie zima. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi. W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.
 6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 20.08.2022r. do dnia 30.09.2022r. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora.
 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie i były w wieku od 30 do 50 dni. Gołębie nie mogą być pomalowane sprayem.
 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 15.10.2022r..
 9. Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy, obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, ospie i salmonellozie.
 10. Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 9 lotów treningowych z odległości od 3 km do 20 km i 1 lot konkursowy finałowy.
 11. Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji bądż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ).
 12. Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1:3, czyli 33 %. W przypadku niewyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 16:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy lotu finałowego ).
 13. Gołębie na lota treningowe i na lot konkursowy będą koszowane komisyjnie przez hodowców z Klubu Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu finałowego na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.
 14. Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 400 szt gołębi opłaconych. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 400 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula nagród to 22 000 zł.
 15. Od wygranej powyżej 2 000 zł zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.
 16. Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody piniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 30 dni po odbytytym locie finałowym.
 17. Plan lotów:
  1. 23.11.2022 Mościczki          3 km
  2. 25.11.2022 Mościczki          3 km
  3. 27.11.2022 Mościce             5 km
  4. 29.11.2022 Kamień Wielki  10 km
  5. 02.12.2022 Kamień Wielki  10 km
  6. 04.12.2022 Kostrzyn           20 km
  7. 06.12.2022 Kostrzyn           20 km
  8. 09.12.2022 Kostrzyn           20 km
  9. 12.12.2022 Kostrzyn           20 km
  10. 17.12.2022 Sellow ( Finał ) 40 km         
 18. Najlepsze lotniki nagrodzone zostaną z 9 lotów treningowych + 1 lot finałowy według ilości zdobytych  punktów.
 19. Nagrody z Finału Sellow :
  1. miejsce  puchar + 2500 zł
  2. miejsce  puchar + 2000 zł
  3. miejsce  puchar + 1500 zł
  4. miejsce  dyplom +  500  zł
  5. miejsce  dyplom +  500  zł

                  6 – 10   miejsce  dyplom + 400 zł

                 11 – 20 miejsce  200 zł

 

 1. Nagrody Lotniki :

 

 1. miejsce puchar + 2500 zł
 2. miejsce puchar + 2000 zł
 3. miejsce puchar + 1500 zł
 4. miejsce dyplom +  500 zł
 5. miejsce dyplom +  500 zł

                  6 – 10   miejsce  dyplom + 400 zł

                 11 – 20 miejsce  200 zł

 1. Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna, odbędzie się 21.01.2023r. w Witnicy- “ Sala Parkowa “ ul. Strzelecka 1 ( termin może ulec zmianie ). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni wszyscy zdobywcy nagród oraz uczestnicy zawodów, którzy zgłosili i opłacili min. 10 szt gołębi w jednej z wybranych Edycji Lato, Zima lub razem 15 szt gołębi w dwóch Edycjach.Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 20 szt gołębi to zaproszone będą dwie osoby. Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 170 zł. Tandem zaproszony będzie jako jedna osoba. Na aukcji zostanie wystawionych po 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 10 najszybszych lotników z Edycji Lato i Zima 2022. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia, najlepszą pietnastkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji a termin kiedy i gdzie zostanie podany w póżniejszym terminie.Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 150 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi będzie pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatorem, a właścicielem gołębia. Jeżeli gołąb nie znajdzie nabywcy to zostaje własnością organizatora.
 2. Podczas odbywania się lotu finałowego, wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez organizatora.
 3. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           “ DOBRY  LOT “