WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381581


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin LATO 2023

REGULAMIN WG WITNICA 2023

1.  Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl  Zgłoszenie gołębi można dokonać również telefonicznie tel. 607095156 i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.

​2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2023 z kartami własności. Rodowody mogą być dostarczone dopiero po locie finałowym na gołębie które ukończyły sezon.

​3. Gołębie dostarczone na WG Witnica stają się własnością organizatora.

4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 280 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.                                       

 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 280 zł na konto WG Witnica Lidia Kucharska nr rachunku 89 1020 1954 0000 7502 0185 9693, w tytule: opłata za gołębie Lato. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi. W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.

 ​6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 01.04.2023 do dnia 10.05.2023. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora Lidia i Paweł Kucharscy ul. Starzyńskiego 2  66-460 Witnica.

 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie przynajmniej 14 dni przed dostarczeniem i były w wieku od 30 do 45 dni. Gołębie nie mogą być pomalowane sprayem.

 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik zostanie poinformowany i  może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 31.05.2023r. 

 9. Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy, obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, salmonellozie, mykoplazmozie i ospie. Obrączki elektroniczne zostaną przyporządkowane gołębią przed pierwszym lotem treningowym. Wszystkie lota treningowe będzie można obserwować w zakładce „ Wyniki na żywo”.

10. Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 6 lotów treningowych ( bez koszowania ) z odległości od 5 km do 35 km oraz  5 lotów konkursowych,  z odległości od 75 km do 315 km.

11. Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji bądż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ). Gołębie Konstancji Kucharskiej ( Kosia ) nie uczestniczą w locie finałowym.

12. Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1 : 3 , czyli 33%. W przypadku nie wyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 22:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy finału ).

13. Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców Klubu Witnica i uczestników WG Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego ( 1-5 ) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.

14. Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 600 szt opłaconych gołębi. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 600 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula nagród to 80 000 zł + puchary, dyplomy, zaproszenia na zabawę, darmowe gołębie na Edycje Lato 2024 i Edycje Zima 2023.

15. Od wygranej powyżej 2000 zł  zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.

16. Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody pieniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 30 dni po odbytym locie finałowym.

17. Plan lotów :

     1. 05.07.2023  Mościczki                5 km ( trening- środa )

     2. 07.07.2023  Kamień Wielki        10 km ( trening - piątek )

     3. 11.07.2023  Kamień Wielki        10 km ( trening - wtorek )

     4. 14.07.2023  Cychry                     15 km ( trening - piątek )

     5. 17.07.2023  Boleszkowice           30 km ( trening - poniedziałek )

     6. 21.07.2023  Mieszkowice            35 km ( trening - piątek )

     7. 25.07.2023  Krajnik                     75 km ( konkurs - wtorek )

     8. 28.07.2023  Prenzlau                   100 km ( konkurs - piątek )

     9. 02.08.2023  Neubrandenburg      150 km ( konkurs - środa )

    10. 07.08.2023  Teterow                   200 km ( Półfinał – poniedziałek )

    11. 12.08.2023  Lubeck                    315 km ( Finał – sobota )

 

 

18. Nagrody :

 LOTY KONKURSOWE NR. 1,2,3

     1 miejsce –  puchar +  800 zł

     2 miejsce – dyplom + 500 zł

     3 miejsce – dyplom + 400 zł

     4 miejsce – 200 zł

     5 miejsce – 200 zł

PÓŁFINAŁ

     1 miejsce – puchar + 1 500 zł

     2 miejsce – puchar + 1 000 zł

     3 miejsce – puchar + 700 zł

     4 miejsce – 500 zł

     5 miejsce – 400 zł

     6-10 miejsce – 300 zł

 FINAŁ

      1 miejsce – puchar + 10 000 zł

      2 miejsce – puchar + 7 000 zł

      3 miejsce – puchar + 5 000 zł

      4 miejsce – dyplom + 3 000 zł

      5 miejsce – dyplom + 2 000 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 1 000 zł

     11-20 miejsce – 500 zł

     21-30 miejsce – 300 zł

     31-40 miejsce – 200 zł

 

 NAJLEPSZE LOTNIKI LICZONE BĘDĄ Z 5 LOTÓW KONKURSOWYCH WEDŁUG PUNKTÓW :

       1 miejsce – puchar + 7 000 zł

       2 miejsce – puchar + 5 000 zł

       3 miejsce – puchar + 4 000 zł

       4 miejsce – dyplom + 3 000 zł

       5 miejsce – dyplom + 2 000 zł

       6-10 miejsce – dyplom + 1 000 zł

       11-15 miejsce – darmowy gołąb na Edycje Lato 2024

       16-20 miejsce – darmowy gołąb na Edycje Zima 2023

​19. Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna odbędzie się 27.01.2024r. ( sobota ) w Witnicy- “Sala Parkowa” ul. Strzelecka 1. (termin może ulec zmianie). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni właściciele zwycięskich gołębi z lotów nr 1,2,3, właściciele 3 najszybszych gołębi z półfinału, właściciele 3 najszybszych głębi z finału oraz właściciele 3 najszybszych lotników. Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 10 szt gołębi, to taka osoba  również otrzyma zaproszenie.  Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 200 zł ( cena może ulec zmianie ). Na aukcji zostanie wystawionych 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 5 najszybszych lotników z Edycji Lato 2023. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia najlepszą piątkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji a termin kiedy i gdzie zostanie podany w póżniejszym terminie. Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 150 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi, pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatora, a właściciela gołębia. Jeżeli gołąb po 1 aukcji nie znajdzie nabywcy to zostaje własnością organizatora.

20. W dniu finału zorganizowany zostanie piknik dla wszystkich uczestników WG Witnica, na który serdecznie zapraszamy.

21. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

                                                                                                                                                                                                             “ DOBRY LOT ”