WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381396


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin LATO 2019

REGULAMIN WG WITNICA 2019

1.  Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki                       określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl  Zgłoszenie gołębi można dokonać           również telefonicznie i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.

​2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2019 z kartami własności. Rodowody muszą być dostarczone dopiero po locie          finałowym na gołębie które ukończyły sezon.

​3. Gołębie dostarczone na WG WITNICA stają się własnością organizatora.

4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 150 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.                                       

 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 14 dni należy dokonać przedpłate w kwocie 150 zł na konto WG Witnica Lidia Kucharska nr rachunku                         89 1020 1954 0000 7502 0185 9693, w tytule: opłata za gołębie. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi.                 W przypadku niedostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.

 ​6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 10.04.2019 do dnia 15.05.2019. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres       organizatora.

 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie i były w wieku od 30 do 45 dni.

 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 31.05.2019r. 

 9.Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy,                  obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, salmonellozie i ospie.

10.Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 10 lotów treningowych z odległości od 3 km do 90 km oraz  5 lotów konkursowych,  z odległości         od 110 km do 415 km. Transport gołębi będzie wspólny z gołębiami z Klubu Witnica.

11.Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość.

12.Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1 : 3 , czyli 33%. W przypadku niewyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie       odłączony w drugim dniu lotu o godz. 21:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi.

13.Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców Klubu Witnica.

14.Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 400 szt. gołębi. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 400 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula         nagród to 30000 zł.

15.Od wygranej powyżej 2000 zł  zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.

16.Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody pieniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 21 dni po odbytym locie       finałowym.

17.Plan lotów:

     1.    24.08.2019      Oranienburg       115 km

     2.    31.08.2019      Wittstock             170 km

     3.    07.09.2019       Parchim              240 km

     4.    14.09.2019       Schwarzenbeck  310 km (półfinał)

     5.    21.09. 2019       Bremen              415 km  (finał)

     UWAGA – miejscowości mogą ulec zmianie, ale nie lot finałowy Bremen

18.Nagrody

        Loty konkursowe nr 1,2,3

     1 miejsce –  dyplom + 400 zł

     2 miejsce – dyplom + 300 zł

     3 miejsce – dyplom + 200 zł

     4 miejsce – dyplom + 100 zł

 

         Lot półfinalowy

      1 miejsce – puchar + 1000 zł

      2 miejsce – puchar + 700 zł

      3 miejsce – puchar + 500 zł

      4 miejsce – dyplom + 300 zł

      5 miejsce – dyplom + 200 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 100 zł

 

           Lot finałowy

      1 miejsce – puchar + 5000 zł

      2 miejsce – puchar + 3000 zł

      3 miejsce – puchar + 2000 zł

      4 miejsce – dyplom + 1200 zł

      5 miejsce – dyplom + 1000 zł

      6-10 miejsce – dyplom + 500 zł

     11-15 miejsce – dyplom + 300 zł

     16- 20 miejsce – dyplom + 200 zł

 

           Najlepsze lotniki z 5 lotów według ilości konkursów i punktów

       1 miejsce – puchar + 2000 zł

       2 miejsce – puchar + 1500 zł

       3 miejsce – puchar + 1000 zł

       4 miejsce – dyplom + 500 zł

       5 miejsce – dyplom + 400 zł

       6-7 miejsce – dyplom + 300 zł

       8-10 miejsce – dyplom + 200 zł

 

​19.Rozdanie nagród, aukcja gołębi oraz zabawa taneczna odbędzie się 18.01.2020r. w Witnicy- “Sala Parkowa” (termin może ulec zmianie). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi i zabawę zostaną zaproszeni wszyscy zdobywcy nagród oraz uczestnicy zawodów, którzy zgłosili i opłacili min. 5 szt gołębi. Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zabawie musi uiścić zapłatę w kwocie 120zł. Tandem zaproszony będzie jako jedna osoba. Na aukcji zostanie wystawionych 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 10 najszybszych lotników. Pozostałe gołębie zostaną wystawione na aukcji na portalu SuperGolab.pl. Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 100 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi, pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatora, a właściciela gołębia.

20.Podczas odbywania się lotu półfinałowego i finałowego, wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w pikniku zorganizowanym przez organizatora.

                                                                                                                                                   “DOBRY LOT”