WG Witnica

Międzynarodowe Mistrzostwa typu Wspólny GołębnikDOROSŁE CUP 2024

Edycja LATO 2024

Edycja ZIMA 2024


Organizator

Kucharscy Lidia i Paweł

tel.: +48 607 095 156

mail: lidka27@wp.pl


Adres

Wspólny Gołębnik Witnica
Kucharscy Lidia i Paweł

66-460 Witnica
ul. Starzyńskiego 2


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 381454


Tłumaczenie


O stronie

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wróć do poprzedniej strony...
Regulamin LATO 2024

REGULAMIN WG WITNICA 2024

1.  Udział w zawodach może wziąć każdy z wyjątkiem organizatora i opiekuna gołębi. Każdy uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w regulaminie oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.wgwitnica.pl  Zgłoszenie gołębi można dokonać również telefonicznie tel. 607 095 156 i dokonać opłaty na miejscu u organizatora.

​2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi z rocznika 2024 z kartami własności. Rodowody mogą być dostarczone dopiero po locie finałowym na gołębie które ukończyły sezon.

​3. Gołębie dostarczone na WG Witnica stają się własnością organizatora.

4. Opłata za jednego zgłoszonego gołębia wynosi 290 zł. Gołębie uczestniczą tylko indywidualnie o nagrody pieniężne.                                       

 5. Po zgłoszeniu gołębi w ciągu 30 dni należy dokonać przedpłatę w kwocie 290 zł na konto WG Witnica Lidia Kucharska nr rachunku 89 1020 1954 0000 7502 0185 9693, w tytule: opłata za gołębie Lato. Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóżniej do dnia dostarczenia gołębi. W przypadku nie dostarczenia gołębi, przedpłata przepada na rzecz organizatora.

 ​6. Gołębie należy dostarczyć od dnia 15.03.2024r. do dnia 15.05.2024r. Uczestnik może dostarczyć gołębie osobiście lub drogą pocztową na adres organizatora Lidia i Paweł Kucharscy ul. Starzyńskiego 2  66-460 Witnica.

 7. Zaleca się, aby gołębie były zaszczepione przeciwko paramyksowirozie przynajmniej 14 dni przed dostarczeniem i były w wieku od 30 do 45 dni. Gołębie nie mogą być pomalowane sprayem.

 8. Jeżeli gołąb zdechnie z przyczyn zdrowotnych, uczestnik zostanie poinformowany i  może dostarczyć za darmo kolejnego gołębia do dnia 31.05.2024r. 

 9. Organizator zawodów od dnia dostarczenia gołębi do wspólnego gołębnika zapewnia: opiekę weterynaryjną, karmę, minerały, witaminy, obrączki elektroniczne, transport na lota treningowe i konkursowe, szczepienia ochronne przeciwko paramyksowirozie, salmonellozie, mykoplazmozie i ospie. Obrączki elektroniczne zostaną przyporządkowane gołębią przed pierwszym lotem treningowym. Wszystkie lota treningowe będzie można obserwować w zakładce „ Wyniki na żywo”.

10. Gołębie uczestniczące w zawodach odbędą 10 lotów treningowych ( bez koszowania ) z odległości od 5 km do 70 km oraz  5 lotów konkursowych  z odległości od 90 km do  410 km finał

11. Jeżeli w dniu lotu będą panowały złe warunki atmosferyczne, to organizator ma prawo zmienić datę lotu, odwołać lot lub skrócić odległość. Organizator ma prawo wycofać gołębie z lotu będące w złej kondycji bądż takie, które wróciły dzień przed lotem ( zasada nie dotyczy lotu finałowego ). Gołębie Konstancji Kucharskiej ( Kosia ) nie uczestniczą w locie finałowym.

12. Jeżeli do lotu finałowego dotrwa mniej niż 150 gołębi, to lot finałowy odbędzie się z miejscowości Celle 330 km.

13. Lista konkursowa sporządzona zostanie na bazie 1 : 3 , czyli 33%. W przypadku nie wyczerpania pełnego konkursu w dniu lotu zegar zostanie odłączony w trzecim dniu lotu o godz. 22:00, bez względu na ilość przybyłych gołębi ( nie dotyczy finału ).

14. Gołębie na lota konkursowe będą koszowane komisyjnie przez hodowców Klubu Witnica i uczestników WG Witnica. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z lotu konkursowego ( 1-2 ) na antenie zostaną odbite w jednakowym czasie dwa lub więcej gołębi to wysokość nagród ustalona zostanie jako średnia arytmetyczna zdobytych przez te gołębie nagród. Przykładowo z lotu nr 1 w tym samym czasie zostają odbite 2 pierwsze gołębie wygrana przedstawia się następująco 1 miejsce 2000 zł, 2 miejsce 1200 zł = 3200 zł podzielić na 2 gołębie = po 1600 zł.

15. Nagrody zostały wyliczone przy obsadzie 600 szt opłaconych gołębi. Jeżeli gołębi będzie mniej niż 600 szt, to kwoty nagród zostaną pomniejszone. Pula nagród to 87 000 zł + puchary, dyplomy, zaproszenia na zakończenie.

16. Jeżeli z lotu finałowego nie zostaną wyczerpane nagrody finansowe, to kwota ta zostanie podzielona na gołębie które dotarły do finału ale nie powróciły do gołębnika.

17. Od wygranej powyżej 2000 zł  zostanie potrącony 10% podatek, który zostanie zapłacony przez organizatora do Urzędu Skarbowego.

18. Zdobyte przez uczestników w zawodach nagrody pieniężne, organizator WG Witnica zobowiązuje się wypłacić w ciągu 30 dni po odbytym locie finałowym.

19. Plan lotów :

     1. 25.06.2024  Mościczki                  5 km ( trening- wtorek )

     2. 28.06.2024  Kamień Wielki        10 km ( trening - piątek )

     3. 02.07.2024  Kamień Wielki        10 km ( trening - wtorek )

     4. 05.07.2024  Kostrzyn                   20 km ( trening - piątek )

     5. 09.07.2024  Kostrzyn                   20 km ( trening - wtorek )

     6. 12.07.2024  Sellow                       40 km ( trening - piątek )

     7. 16.07.2024  Sellow                       40 km ( trening - wtorek )

     8. 19.07.2024  Sellow                       40 km ( trening - piątek )

     9. 23.07.2024  Strausberg                70 km ( trening - wtorek )

    10. 26.07.2024  Bernau                     90 km ( konkurs – piątek )

    11. 30.07.2024  Oranienburg         120 km ( konkurs – wtorek )

    12. 03.08.2024  Nauen                    150 km ( konkurs – sobota )

    13. 08.08.2024  Stendal                   210 km ( półfinał – czwartek )

    14. 14.08.2024  Sellow                       40 km ( trening – środa )

    15. 17.08.2024  Minden                   410 km ( finał – sobota )

 

20. Nagrody :

LOTY KONKURSOWE NR. 1,2,3

     1 miejsce – puchar + 1 000 zł

     2 miejsce – puchar +   500 zł

     3 miejsce – puchar +   300 zł

 

PÓŁFINAŁ

     1 miejsce – puchar + 2 000 zł

     2 miejsce – puchar + 1 000 zł

     3 miejsce – puchar +    500 zł

     4-10 miejsce –  300 zł

 FINAŁ

      1 miejsce – puchar + 15 000 zł

      2 miejsce – puchar +   7 000 zł

      3 miejsce – puchar +   5 000 zł

      4 miejsce – dyplom +  4 000 zł

      5 miejsce – dyplom +  3 000 zł

      6 miejsce – dyplom +  1 500 zł

      7 miejsce – dyplom +  1 000 zł

      8 miejsce – dyplom +  1 000 zł

      9 miejsce – dyplom +  1 000 zł

     10 miejsce – dyplom + 1 000 zł

     11-20 miejsce -    500 zł

     21-30 miejsce –   300 zł

 

 NAJLEPSZE LOTNIKI LICZONE BĘDĄ Z 5 LOTÓW KONKURSOWYCH WEDŁUG PUNKTÓW :

       1 miejsce – puchar + 10 000 zł

       2 miejsce – puchar +   5 000 zł

       3 miejsce – puchar +   4 000 zł

       4 miejsce – dyplom +  3 000 zł

       5 miejsce – dyplom +  2 000 zł

       6 miejsce – dyplom +  1 000 zł

       7 miejsce – dyplom +     500 zł

       8 miejsce – dyplom +     500 zł

       9 miejsce – dyplom +     500 zł

      10 miejsce – dyplom +    500 zł

     

​21. Rozdanie nagród oraz aukcja gołębi odbędzie się 25.01.2025r. ( sobota ) w Witnicy- “ Ustronie Leśne ” (termin może ulec zmianie). Na rozdanie nagród, aukcję gołębi zostaną zaproszeni właściciele 3 najszybszych gołębi z lotów nr 1,2,3. Właściciele 3 najszybszych gołębi z półfinału, właściciele 5 najszybszych głębi z finału oraz właściciele 5 najszybszych lotników. Jeżeli ktoś zgłosi i opłaci 10 szt gołębi, to taka osoba  również otrzyma zaproszenie. Każdy pozostały uczestnik, który chce uczestniczyć w zakończeniu musi uiścić zapłatę w kwocie 100 zł ( cena może ulec zmianie ). Na aukcji zostanie wystawionych 5 najszybszych gołębi z lotu finałowego i 5 najszybszych lotników z Edycji Lato 2024. W przypadku zdublowania się gołębi lub braku gołębia najlepszą piątkę gołębi uzupełni organizator według swojego uznania. Hodowca będzie miał do wyboru czy chce aby gołąb był wystawiony na zakończeniu lub na aukcji ogólnopolskiej supergolab.pl. Pozostałe gołębie zostaną wystawione w miesiącu grudzień/styczeń na aukcji supergolab.pl. Cena wywoławcza za gołębia będzie wynosiła 150 zł. Dochód ze sprzedaży gołębi, pomniejszony o koszty aukcji, zostanie podzielony po połowie pomiędzy organizatora, a właściciela gołębia. Jeżeli gołąb po 1 aukcji nie znajdzie nabywcy to zostaje własnością organizatora.

22. W dniu finału zorganizowany zostanie piknik dla wszystkich uczestników WG Witnica, na który serdecznie zapraszamy.

23. W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. Potwierdzenie uczestnictwa oraz wpłata należności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

                                                                                                                                                                                                             “ DOBRY LOT ”